Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Kombinerad effekt av torka och bete

2019-04-04

Calluna medverkar i ett nytt stort forskningsprojekt på Gotland som handlar om kombinerade effekter av bete och torka på biodiversitet i jordbrukslandskapet. Bland annat studeras den hotade väddnätfjärilen.

Läs mer »

Bli en av Callunas nya provtagare

2019-03-20

Nu söker vi medarbetare inom provtagning av mark och vatten till våra kontor i Gävle respektive Malmö/Kristianstad. 

Läs mer »

Vem ser städernas värdefulla träd?

2019-03-12

Hur skapar vi framtidens hållbara trädbestånd i bebyggda miljöer? Webbappen stadstrad.se som Calluna utvecklar ska vara ett verktyg för alla aktörer som är engagerade i att forma hållbara städer.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se