Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Calluna tackar för 2018...

2018-12-20

Vi tackar våra uppdragsgivare och sammarbetspartners för detta året och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Läs mer »

Vägar och bebyggelse hindrar viktiga pollinatörer

2018-10-26

I två nya vetenskapliga studier har Petter Andersson, Victor Johansson och Anna Koffman på Calluna visat att vägar och bebyggelse kan utgöra barriärer för pollinatörer som t ex vilda bin. Forskningen har gjorts i samarbete med Sollentuna kommun och SLU.

Läs mer »

Tallnätverket i Solna

2018-10-24

Calluna har under 2017-2018 hjälpt Solna stad att kartlägga gamla solbelysta tallar. Tallarna är en viktig livsmiljö för svampar, lavar och insekter. Flera ovanliga skalbaggar lever på gamla tallar, bland annat reliktbock och svart praktbagge. I samband med kartläggningen gjordes även en 3d-modell av tallnätverket, som visar solbelysta tallar, artfynd av reliktbock och spridningssambanden i landskapet. Läs mer om projektet här.

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se