Ledande inom naturmiljö sedan 1992

Calluna AB är idag Sveriges största miljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål.

Med nära hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet. 

Nya lokaler i både Göteborg och Gävle

2020-05-28

Som landets största miljökonsult fortsätter Calluna att växa och utvecklas. I både Göteborg och Gävle blev det dags för större och bättre kontorslokaler denna vår. Nu har båda kontoren flyttat in och vi ser fram emot att få driva många viktiga projekt från de nya lokalerna!

Läs mer »

Nya artiklar om extremtorka, fladdermöss och brända hyggen

2020-04-08

De senaste veckorna har det duggat tätt mellan accepterade vetenskapliga artiklar skrivna av Callunas medarbetare. Det är olika studier som handlar om effekter av extremtorka på väddnätfjäril, modellering av fladdermöss rörelsemönster i landskapet och hyggesbränningens påverkan på pollinerande insekter.

Läs mer »

Söker inventerare i Norrland

2020-03-17

Nu söker vi en biolog/ekolog/miljövetare för säsongsanställning och inventeringsuppdrag i huvudsak i Västernorrlands och Norrbottens län. Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Tjänsterär tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Erbjuder senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

         

                

  Callunas policy gällande Coronaviruset >>

 

 

 

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information