Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Djur och natur behöver skyddas mer mot artificiellt ljus

2018-10-02

I en ny rapport av Annika Jägerbrand, forskningsledare på Calluna, konstateras att djur och natur som är känsliga för ljusföroreningar idag löper hög risk att påverkas negativt av artificiella ljuskällor som vägbelysning.

Läs mer »

Linköpings Naturcentrum söker nya medarbetare

2018-09-26

Naturcentrum ligger i Trädgårdsföreningen i Linköping och har möteslokaler, uteklassrum och en levande trädgård. Tillsammans med våra medlemsföreningar erbjuder vi ett rikt utbud av aktiviteter som är öppna för alla intresserade. Nu söker vi en verksamhetsutvecklare och en utomhuspedagog!

Läs mer »

Miljöeffekter till sjöss – nytt projekt är i gång

2018-08-30

Calluna har under våren på uppdrag av Trafikverket startat att leda och genomföra forskningsprojektet ”Värdering av miljöeffekter till sjöss”, som ska avslutas i slutet av 2020. Miljöeffekter av sjöfart är ett viktigt område eftersom man ofta vill flytta över landbaserade transporter till sjöfart därför att det anses vara miljövänligare.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se