Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Miljöeffekter till sjöss – nytt projekt är i gång

2018-08-30

Calluna har under våren på uppdrag av Trafikverket startat att leda och genomföra forskningsprojektet ”Värdering av miljöeffekter till sjöss”, som ska avslutas i slutet av 2020. Miljöeffekter av sjöfart är ett viktigt område eftersom man ofta vill flytta över landbaserade transporter till sjöfart därför att det anses vara miljövänligare.

Läs mer »

Ljunghedar och mottmätare i Göteborgs skärgård

2018-07-12

Förra sommaren inventerade Calluna i kustnära ljunghedar i Göteborgs skärgård. Anledningen var att ljunghedar har minskat kraftigt, och naturtypen är kopplad till höga naturvärden.

Läs mer »

Större vattensalamander hittas i oljehamn i Stockholm

2018-07-06

Efter en naturvärdesinventering i Louddens oljehamn i Stockholm, som gjordes av ekologer på Calluna 2017, hittade man större vattensalamander i en damm bland oljecisternerna. Inventeringen är en del av de utredningar som görs för den nya stadsdelen som ska byggas när oljehamnen avvecklas.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se