Ledande inom naturmiljö sedan 1992

Calluna AB är idag Sveriges största miljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål.

Med nära hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet. 

Söker inventerare och ekolog i Kalmar

2020-06-26

Vi söker ytterligare en ny medarbetare, denna gång till Kalmarkontoret. Någon som vill arbeta med inventeringar, ekologiska utredningar och GIS. 

Läs mer »

Söker inventerare och ekolog i Linköping

2020-06-15

Vi söker en ny medarbetare som vill arbeta med ekologiska utredningar, GIS och inventeringar. Som miljökonsult på Calluna blir du en viktig länk i arbetet med att säkra en hållbar utveckling av landskapet och vårt samhälle. Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer »

Sjutton inventerare också!

2020-06-03

Vid kartläggningen av naturvärden inför en ny kraftledningsgata deltog hela sjutton av Callunas över tjugo NVI:are. Inventeringspersonalen genomförde nämligen parallellt sin årliga kalibrering av arbetsmetoden för NVI. För nionde året i rad genomfördes övningar för att bibehålla en samstämmighet kring bedömningar och kunna fortsätta erbjuda hög kvalitet i inventeringsuppdragen.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Tjänsterär tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Erbjuder senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

         

                

  Callunas policy gällande Coronaviruset >>

 

 

 

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information