Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Miljöutredare sökes

2019-11-12

Vi söker ny medarbetare som vill arbeta med miljöbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB:er) och andra typer av miljöutredningar och beslutsunderlag. Som miljöutredare på Calluna blir du en viktig länk i arbetet med att säkra en hållbar utveckling av landskapet och vårt samhälle. Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer »

Hårt bete skadligt för hotad dagfjäril

2019-11-06

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel visar forskare vid Calluna i samarbete med Linnéuniversitetet att den hotade väddnätfjärilen på Gotland är mycket känslig för bete.

Läs mer »

Mätning av radioaktivitet

2019-10-23

Orolig för höga cesiumhalter i egenskjutet kött? Calluna hjälper gärna till med en mätning – du swishar en avgift, fyller i en följesedel, postar ett köttprov till vårt Gävlekontor och får svar inom någon dag. Smidigt!

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se