Sveriges ledande
naturmiljökonsult
sedan 1992

I Calluna gör vi både och…vi låter både ditt projekt och ekosystemen vara i fokus. Vår vision att skapa nytta för både kunden och naturen har på 20 år gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult. Vår grundsyn är att alla i samhället, såväl enskild som företag, behöver ta sitt miljöansvar. Det är det enda långsiktigt hållbara, både ekologiskt och ekonomiskt.

Det är när vi kombinerar dina idéer om att utveckla ett projekt eller en organisation med vår ekologiska grundsyn som det blir spännande. Vi gör det med stor entusiasm, alltid innovativt och med lösningar som skapar maximal nytta för pengarna. Välkommen till Calluna!

Webbapplikation för synliggörande av trädens värden

2018-06-15

Calluna och Geografiska informationsbyrån har nyligen fått innovationsmedel från Naturvårdsverket Stadsinnovationer ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Det är Anna Koffman och Magnus Tuvendal från Calluna med Sara Wiman och Greger Lindeberg på Geografiska informationsbyrån som ska tillsammans med Solna stad och Uppsala kommun utveckla ett verktyg kring trädens värden i stadsplanering.

Läs mer »

NVI-inventerarna kalibrerade sig i Skåne

2018-05-23

Den 14-16 maj arrangerades Callunas årliga kalibrering för naturvärdesinventering. Under kalibreringen ges våra inventerare från hela landet möjlighet att träffas och diskutera bedömningar och artkännedom, för att säkerställa en god kvalitet på NVI:erna. Årets kalibrering hölls i Skåne med bas i Hässleholm. Extra fokus lades på sötvattensmiljöer, men ett brett spann av miljöer besöktes.

Läs mer »

Ny effektmodell beräknar kostnaden för viltolyckor

2018-04-25

Viltolyckor i Sverige är ett växande problem som leder till dödade och skadade personer, liksom skador på fordon och dödade djur. Nyligen har forskning från Calluna tagit fram en ny metod för att bättre beräkna risk och kostnader för viltolyckor.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information

 

 

 

   

Hemsida för Linköpings Naturcentrum: linkopingsnaturcentrum.se