Ledande inom naturmiljö sedan 1992

Calluna AB är idag ett av Sveriges betydande miljökonsultföretag. Vår affärsidé är att stötta våra kunder i deras arbete för hållbar användning av mark och vatten i enlighet med svenska och globala miljömål. Med nära hundra engagerade medarbetare runt om i landet möjliggörs såväl nationell täckning som regionalt fokus och lokal erfarenhet.

Ecocom AB är nu en del av Calluna AB. Företagens sammangående genomförs under hösten 2019 och våren 2020. Alla Ecocoms konsulter behåller sina telefonnummer och har fått calluna.se-mailadresser. Läs mer här om förvärvet.

Calluna önskar god jul

2019-12-11

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det här händelserika året. Som julgåva skänker vi ett bidrag till både BatLife Swedens verksamhet och Nordens Arks bevarandeprojekt för hotade arter.  

Läs mer »

Ny art för landet funnen i Stockholm

2019-12-10

Vid inventeringen av pollinerande insekter i Solna gjordes ett spännande fynd... En för Sverige ny biart upptäcktes bland över hundra noterade arter av gaddsteklar! De samlade resultaten visar att kommunens naturreservat och grönområden utgör viktiga värdekärnor för pollinatörer i den i övrigt tätt bebyggda miljön.

Läs mer »

Calluna utbildar om strandskydd

2019-12-05

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. För dig som vill stärka din kompetens inom strandskydd är SIPU:s grund- och fördjupningskurser helt rätt val! Callunas Kristina Kvamme är utbildningsledare.

Läs mer »

 • Fristående och oberoende
 • Kundnytta genom engagemang och ansvar
 • Tar ställning för naturen
 • Vi har resurser att driva stora projekt
 • Lösningar i fokus
 • Våra tjänster är tydligt redovisade och anpassade till kundens behov
 • Professionell teknik och metoder
 • Vi kan erbjuda de senaste kunskaperna inom miljö och naturvård
 • Kommunikation och öppenhet
 • Pedagogik i presentation
 • Miljöhänsyn bygger varumärken och skapar lönsamhet
 • Kvalitet ut i fingerspetsarna

 

          Accrediterade enligt ISO-IEC 17025:2005        

 

...Följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information