VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖTILLSTÅND OCH MKB > INDUSTRI

Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

INDUSTRI
John Askling
Miljökonsult
Linköpings slott
582 28 Linköping
mobil 0708-12 31 70

Industri

 

Vi kan hjälpa till med exempelvis: 

  • Bullerutredningar i naturmiljöer
  • Miljöövervakning och olika typer av provtagningar
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Naturvärdesinventeringar