Miljötillstånd och MKB

Calluna har stor erfarenhet av att arbeta med tillståndsärenden för en rad olika verksamheter och exploateringsföretag. Vi gör allt från att driva hela tillståndsprocessen, utgöra expertstöd i juridiska processer och delta i samråd med myndigheter och allmänhet, till att leverera enstaka underlagsutredningar, miljöbedöma särskilda aspekter och arbeta med hela miljökonsekvensbeskrivningar. 

SEKTORER INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖTILLSTÅND OCH MKB

Vindkraft - utvalda referenser

Inom vindkraft har Calluna erfarenhet av det mesta, men framför allt arbetar vi med olika typer av inventeringar och utredningar, bland annat om fåglar och fladdermöss, naturvärdesinventering, Natura 2000. Vi har även gjort både MKB:er och strategisk miljöbedömning av en vindbruksplan. Vi har deltagit i samråd med markägare, allmänhet, intresseföreningar och myndigheter. 

Vi har givetvis även kompetens och erfarenhet av att undersöka naturmiljöer och bedöma konsekvenser vid projektering av vägar och ledningar i samband med etablering av vindkraft. Exempelvis kan vi hjälpa till när väg eller ledning ska passera vattendrag (vattenverksamhet).

 

Referensprojekt

Nyligen genomförda referensuppdrag inom vindkraft - uppdatering av hemsidan pågår, se lista över äldre updrag (2006-2010) nedan så länge, och kontakta oss gärna för att få information om relevanta referenser direkt. 

 

Äldre referensprojekt (2006-2010)

 • 2006 - Ansökan om tillstånd för uppförande av vindkraftverk i Sal genom Grästorps kommun
 • 2007- Sal vindkraftverk (Natura 2000-prövning, fåglar) genom Sal vindkraftsgrupp
 • 2008- Vindkraftsparkerna vid Fredriksdal samt Gådeberga-Falla i Nässjö kommun (Inventering fladdermöss)
 • 2008 - Naturvärdesinventering av Olshammarshalvön, Askersunds kommun. (AEI, förslag till justering av lägen för vindkraftsverk, kommentar ang fåglar och fladdermöss) genom Askesunds kommun.
 • 2008 - Allmänekologisk inventering inför vindkraftsetablering i Mjölby och Boxholms kommuner (AEI, utredning rovfåglar) genom Triventus AB
 • 2008 - Underlag till MKB och planering av vindkraftspark på Skottfjället på gränsen mellan Munkedals och Lysekils kommuner genom Sweco
 • 2008 - Havsbaserade vindkraftsparker vid Storjungfrun och Finngrunden i Gävlebukten (inventering fladdermöss), WPD Scandinavia AB
 • 2009 - Vindpark Byholma, Fladdermusutredning genom Prosperous Wind AB
 • 2009 - Vindpark Sjövik- Önaholm, Åmål, Fladdermusinventering genom Gothia Airtricity AB
 • 2009 - Vindkraft Ölme, Värmland, Fladdermusinventering genom Sweco Energuide AB
 • 2009 - Vindkraft Bäckhammar/Krontorp, Värmland, Fladdermusutredning genom Eolus Vind AB
 • 2009 - Inventering av fladdermöss vid Falla-Gådeberg och Fredriksdal, underlag till MKB inför vindkraftspark, Nässjö kommun genom Nässjö Affärsverk AB
 • 2009 - Inventering av fladdermöss och höststräckande fåglar vid Uppnora med omgivningar genom Eolus Vind AB
 • 2009 - Underlagsutredning (Naturmiljö, fåglar och fladdermöss) till tillståndsansökan för vindkraftspark i Sällstorp, Varbergs kommun genom Eolus vind
 • 2009 - Vindbruksplan och MKB för Vetlanda kommun
 • 2009 - Vindbruksplan för Vetlanda kommun (Landskapsanalyser)
 • 2009 - Vindbruksplan för Kalmar
 • 2010 - Förstudie av förutsättningar för fladdermöss och fåglar vid vindkraftpark Åreved/Schedingsnäs med omgivningar genom Gothia Vind AB
 • 2010 - Örebro Förstudie fladdermushabitatanalys genom länsstyrelsen i Örebro län
 • 2010 - Inventering av Berguv på Skottfjället, Lysekils kommun genom Lysekils Energi Vind AB.
 • 2010 - Vindkraftspark Skruvshult – Naturvärdesinventering genom Arise Windpower AB
 • 2010 - Natur- och fågelinventering inför vindkraftspark i Ölsremma, Tranemo kommun genom H2
  Vind AB.
 • 2010 - Naturinventering inför vindkraftspark i Hökhult, Värmlandsnäs genom Eolus Vind AB.
 • 2010 - Kilmare vindkraftspark – naturvärdes- och fågelinventeringar genom Arise Windpower AB.
 • 2010 - Vindkraftspark Skruvshult fågelutredning, Förstudie med fältbesök genom Arise
  Windpower AB.
 • 2010 - Vindkraftpark Långmarken, Fladdermuinventering genom Skogsstyrelsen.
 • 2010 - Vindpark Hökhult, Fladdermusutredning genom Eolus Vind AB.
 • 2010 - Vindpark Mohultet, Fladdermusutredning genom Eolus Vind AB.
 • 2010 - Fladdermusfaunan på Värmlandsnäs. Sammanställning av inventeringsinsatser i fem
  utredningsområden för vindkraft under sommaren 2010 genom Eolus Vind AB.
 • 2010 - Utökad fladdermusstudie vid Biotestsjön, Forsmark genom Vattenfall Vindkraft AB.
 • 2010 - Vindkraftpark Ölsremma, fladdermusutredning genom H2 Vind AB
 • 2010 - Vindkraftpark Skruvhult fladdermusutredning, Förstudie med fältbesök genom Arise
  Windpower AB.
 • 2010 - Vindpark Sjunkalotten. Yttrande i samband med bygglovsansökan för vindmätmast genom
  Wistrand Advokatbyrå.
 • 2010 - Förstudie: Havsörnar, Loftahammar vindkraftpark, Västerviks kommun genom
  Rabbalshede kraft AB.
 • 2010 - Förstudie med fältbesök. Bedömning av värden för fladdermöss vid Norra Bohult i
  Gislaveds kommun genom H2 Vind AB.
 • 2010 - Förstudier för vindpark Åby och vindpark Ljunga genom Scanergy AB.
 • 2010 - Jämförelse av förutsättningar för fladdermöss i två områden i Mjölby ‐ och Boxholms
  kommuner genom Triventus Consulting AB.
 • 2010 - Naturvärdesinventering och fågelinventering inför vindkraftsetablering i Skogaryd,
  Vänersborgs kommun genom Skogaryd Vindkraft AB (Pågår).
 • 2010 - Naturinventering inför vindkraftpark i Bäckhammar, Krontorp, Kristinehamns kommun
  genom Eulos Vind AB.
 • 2010 - Naturvärdesinventering inför vindkraftsutbyggnad i Dalskölen i Ljusdals kommun genom
  Nordex Sverige AB.
 • 2010 - Naturvärdesinventering Fjällbyn i Skellefteå kommun genom E.ON Vind Sverige AB.