Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Konferenspresentationer

 

Presentationer ger resultatspridning och värdefulla kontakter

Vid konferenser och seminarier redovisas och diskuteras de senaste vetenskapliga rönen. Presentationer av projektresultat i sådana sammanhang ger en snabb resultatspridning och en kostnadseffektiv granskning av aktiva forskare inom fältet. Vårt deltagande ger den bästa inblicken i aktuellt kunskapsläge och skapar kontakter, till nytta för våra kunder. 

Calluna stod under hösten 2014 som organisatör för en internationell konferens om infrastruktur och ekologi (IENE 2014). Den fick mycket gott betyg av både deltagarna och uppdragsgivaren.

 

Exempel på tidigare presentationer

Här kan du läsa om exempel på presentationer som Calluna har hållit vid vetenskapliga konferenser.