Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Böcker och utbildningsmaterial inom naturvetenskap och teknik för skola och förskola

 

Naturvetenskap och teknik på förskolan - med utemiljön som inspiration

Naturvetenskap och teknik är spännande, roligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen. Utomhusmiljön används ofta för fri lek, men utevistelsen kan bidra med så mycket mer. Solens glitter i frosten på senhösten kan väcka många frågor både kring vattnets former och kring ljus och optiska fenomen. Såpbubblans dans över gården kan också inbjuda till funderingar över ljus, färger och vart vinden blåser. 

Barn är upptäckare och utforskar sin omgivning på ett naturvetenskapligt sätt med hela kroppen. En strategi för barns lärande är att medverka till att barn blir nyfikna och undersöker omvärlden. Vägen till detta är att få barn att känna lust och glädje i lärandet. Det gäller att ta vara på barns upptäckter. 

Målen kring naturvetenskap och teknik har förtydligats i och med revideringen av läroplanen för förskolan. Vi vill med den här boken visa att naturvetenskap och teknik med utomhusmiljön som inspiration är lustfyllt och utvecklande. 

Boken finns att beställa via förlaget på Outdoor Teaching. Den är skriven av Calluna Utbildning. 

 

Att lära teknik ute

Den här boken placerar lärandet i teknik i sin rätta miljö - utomhus. I boken presenteras en samling övningar utifrån ett antal ämnesområden, såsom miljö - hållbar utveckling, mat, vatten, elden, enkla maskiner och krafter samt teknikhistoria. 

Lärandet i teknik ska kännas i hela kroppen. Det ska vara enkelt och roligt både för lärare och elever att ha teknik. 

Lgr 11 går som en grön tråd genom hela boken och dess aktiviteter. 

Dessutom finns ett avsnitt om säkerhet och lite kort om allemansrätten - allt för att känna trygghet där ute...

Gå ut och prova och känn tekniken i hela kroppen med övningar för lärande, kunskap, hälsa och kreativitet.

Boken finns att beställa via förlaget på Outdoor Teaching. Den är skriven av Callunas medarbetare Carina Brage.