Forskning och innovation

Calluna bedriver tillämpad forskning och innovation åt både myndigheter och företag inom näringslivet som är i behov av kvalitetssäkrad kunskapsutveckling inom ekologisk hållbarhet och naturmiljö. Uppdragsforskningen har en nära koppling till Callunas befintliga expertområden inom praktisk naturvård, ekoinnovativ samhällsplanering och miljöövervakning.

Vårt arbete kännetecknas av användarorientering, effektivt genomförande och vetenskaplighet. Calluna har en vältrimmad projektorganisation som ytterst styrs av ett certifierat kvalitets- och miljöledningssystem. Vi använder oss förstås av detta även när det kommer till forskning och innovation för att arbetet ska bedrivas effektivt och kvalitetssäkrat.

Vi samverkar med forskare vid universitet och forskningsinstitut, både i Sverige och utomlands. Calluna har ett tiotal disputerade medarbetare, med särskild ämneskompetens att bedriva forskning inom:

  • naturvårdsbiologi
  • landskapsekologi
  • akvatisk ekologi
  • ekosystemtjänster
  • taxonomi
  • populationsekologi
  • infrastrukturekologi

Dessa ämneskunskaper kopplar vi till vår kompetens inom samhällsbyggnad och planering, naturvård, infrastruktur och exploateringar av olika slag. 

Calluna kan erbjuda ett flertal olika typer av tjänster inom forskning och innovation och identifierar även forskningsintressanta delar av konsultprojekt och erbjuder möjligheten att fördjupa dessa.

TJÄNSTER INOM FORSKNING OCH INNOVATION

REFERENSPROJEKT INOM FORSKNING OCH INNOVATION

Presentationer vid vetenskapliga konferenser

 

Callunas medarbetare presenterar då och då projektresultat vid olika vetenskapliga konferenser, både i Sverige och runt om i världen. Här är några exempel på presentationer som Calluna har hållit:

 

Effekter av vägar och trafik på uttrar, Stockholm 2015

J-O Helldin var inbjuden som huvudtalare på European Otter Workshop 2015 på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 8-11 juni. Konferensen anordnades under temat Otters and human interaction. Presentationen som J-O höll handlade om effekter av vägar och trafik på uttrar och andra däggdjur. Här kan man läsa presentationens abstract

 

Ekosystemtjänster, Virginia 2014

Stephan Barthel var inbjuden som huvudtalare vid konferensen Normative Aspects of Resilience 2014 (Virginia, USA i oktober 2014). Hans föredrag hade titeln "A Social-Ecological approach for Building Resilience in Metropolitan landscapes" och här kan man läsa presentationens abstract

 

Trafikbuller i naturmiljöer, Linköping 2014

J-O Helldin höll en presentation vid Transportforum 2014 om "Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer". 

 

Ekologisk konnektivitet, Tjeckien 2013

Vid nätverket IENE:s internationella workshop 2013 i Luhacovice, Tjeckien, höll J-O Helldin en presentation om ekologisk konnektivitet i Karpaterna. Föredragets titel var "An approach to defragmentation in low-contrast landscapes".

 

Biologisk infrastruktur, Manchester 2013

John Askling deltog i IALE:s konferens (International Association for Landscape Ecologists), i Manchester, Storbritannien i september 2013. Han höll där en presentation med titeln: ”Biological infrastructure – a physical planners’ tool box for spatial analyses of landscape ecological values”.

 

Presentation vid ICOET, Arizona 2013

J-O Helldin höll en presentation vid International Conference on the Ecology of Transportation (ICOET), i Scottsdale, Arizona i juni 2013 med titeln: ”A conceptual model of transportation impacts as a communication and planning tool".

 

Anordnade den internationella konferensen IENE 2014

Calluna var en av medarrangörerna för en stor internationell konferens om ekologi och infrastruktur i Malmö hösten 2014, "The IENE 2014 International Conference on Ecology and Transportation - Life for a Greener Transport infrastructure".

Det internationella nätverket IENE stod bakom konferensen, och Calluna stod för alla praktiska delar av arrangemanget som konferenssekretariat, anmälningar, lokaler, hemsidor och information. Konferensen syftade till att presentera den senaste forskningen, identifiera viktiga frågor och problem, diskutera effektiva lösningar, och föra fram idéer om framtida utvecklingar inom området transportinfrastruktur och ekologi. De övriga medarrangörerna var Trafikverket, Danska Vägdirektoratet och SLU.