VÅRA ERBJUDANDEN INOM > INFRASTRUKTUR > FLYGPLATSER - UTVALDA REFERENSER

Infrastruktur

Calluna har lång erfarenhet av olika infrastrukturprojekt, såväl inom investeringsprojekt som vid drift och underhåll. Vi driver hela tillståndsprocesser åt våra kunder, från underlagsutredningar och samråd med myndigheter och allmänhet, till färdiga tillståndshandlingar med miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Calluna har heltäckande kompetens inom miljölagstiftning och PBL. Vi kan bland annat erbjuda underlagsutredningar, naturvärdesinventeringar på land och i vatten, mark- och vattenprovtagning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), samrådshandlingar och deltagande vid samrådsmöten samt kartor och informationsmaterial.

SEKTORER INOM INFRASTRUKTUR

VÅRA VANLIGASTE TJÄNSTER

REFERENSPROJEKT INOM INFRASTRUKTUR

Flygplatser - utvalda referenser

Calluna har arbetat med flera av Sveriges flygplatser, både större och mindre. Vi har både deltagit i domstolsförhandlingar inför nytt tillstånd, genomfört naturmiljöundersökningar på flygplatsernas marker och upprättat skötselplaner, kontrollprogram, miljökonsekvensbedömningar mm.

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Göteborg Landvetter Airport - inventering av omgivande naturmarker, upprättande av skötselplan, rådgivning inom naturmiljöfrågor mm.

Malmö Airport - bedömning av naturmiljökonsekvenser inför nytt tillstånd. 

Jönköping Airport - kontrollprogram efter nytt tillstånd.

Linköpings flygplats - kompensationsåtgärder inför tillståndsansökan.