Välkommen till Calluna.

Callunas kontor

Calluna AB
Waldenströmsgatan 2, 802 80 Gävle
Telefon: 0103-03 36 16
Hitta hit

Calluna AB
Fabriksgatan 13, 412 50 Göteborg
Telefon: 0705-62 15 85
Hitta hit

Calluna AB
c/o SciencePark, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
Telefon: 0103-03 36 04
Hitta hit

Calluna AB
Stortorget 32, 392 31 Kalmar
Telefon: 0103-03 36 07
Hitta hit

Calluna AB
Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping
Telefon: 0705-48 87 07
Hitta hit

Calluna AB (huvudkontor)
Linköpings slott, 582 28 Linköping
Telefon: 013-12 25 75
Hitta hit

Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Telefon: 013-20 62 68
Hitta hit

Calluna AB
Aurorum 2, 977 75 Luleå
Telefon: 070-659 59 66
Hitta hit

Calluna AB
Husargatan 3, 211 28 Malmö
Telefon: 0709-50 24 38
Hitta hit

Calluna AB Stockholm
Hästholmsvägen 28, 131 30 Nacka
Telefon: 08-518 077 62
Hitta hit

Kontakta Calluna

 

Offertförfrågan

Önskar du en offert (kostnadsberäkning) för ett uppdrag eller undrar om vi kan hjälpa till i ett uppdrag, hör av dig till: offert(at)calluna.se

Du är även välkommen att kontakta någon av våra konsulter direkt - nedan finns några utvalda kontaktpersoner per affärsområde (samtlig fast personal hittar du på sidan Medarbetare). Finner du ingen lämplig person att kontakta kan du givetvis ringa Callunas växel (013-12 25 75) så lotsar vi dig till rätt person. 

 

Fakturering

Fakturor till Calluna ska vara märkta med referensperson och projektkod som meddelas av projektansvarig. Callunas organisationsnummer är 556575-0675. Vi tar helst emot fakturor i PDF-format via e-post till faktura(at)calluna.se. I annat fall skickas pappersfakturor till adressen: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping.

 

Kontaktpersoner

 

Energi och naturresurser

Uppdrag och frågor som rör energisektorn (t.ex. vindkraft/vattenkraft), täkter, gruvor och andra naturresurser i landskapet. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), ekologiska utredningar, kontrollprogram och artskyddsfrågor. 

 • Jakob Sörensen (Göteborg), 0705-62 15 85, jakob.sorensen(at)calluna.se
 • Alexander Eriksson (Kalmar), 0103-03 36 07, alexander.eriksson(at)calluna.se

 

Infrastruktur och näringsverksamhet

Uppdrag och frågor som rör infrastruktur (t.ex. väg-/järnvägsplanering), skogsbruk och andra areella näringar. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, miljöbedömningar (MKB), artskyddsfrågor, ekologiska utredningar och landskapsekologiska analyser. 

 • Magnus Bäck (Linköping), 0730-82 07 33, magnus.back(at)calluna.se
 • Håkan Ignell (Linköping), 0708-12 31 71, hakan.ignell(at)calluna.se

 

Miljöövervakning - mark och vatten

Uppdrag och frågor som rör provtagningar, vattenutredningar, analyser och mätningar, och annan typ av miljöövervakning.

 • Andreas Brutemark (Stockholm), 0702-81 82 77, andreas.brutemark(at)calluna.se
 • Malin Olbers (Malmö), 0727-19 90 11, malin.olbers(at)calluna.se
 • Radioaktivitetsmätningar (cesium) - läs mer på calluna.se/provtagning/radioaktivitetsanalyser

 

Myndigheter och forskning

Uppdrag och frågor som rör statliga verk och centrala myndigheter, transportindustrin och akademiska institutioner, med exempelvis landskapsekologiska analyser på en större skala, nationella naturvårdsfrågor och olika typer av forskningsuppdrag.

 • Magnus Stenmark (Gävle), 0103-03 36 11, magnus.stenmark(at)calluna.se
 • Oskar Kindvall (Göteborg), 0730-62 28 73, oskar.kindvall (at) calluna.se
 • Victor Johansson (Linköping), 0727-01 06 07, victor.johansson(at)calluna.se

 

Naturvård - regional och kommunal

Uppdrag och frågor som rör regional/kommunal naturvård. Exempelvis naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar, ekologiska utredningar och analyser, skötsel- och åtgärdsplaner etc. 

 • Marie Björklund (Stockholm), 0724-53 84 84, marie.bjorklund(at)calluna.se
 • Håkan Andersson (Linköping), 0734-23 11 40, hakan.andersson(at)calluna.se
 • Staffan Nilsson (Malmö), 0703-04 23 49, staffan.nilsson(at)calluna.se
 • Jakob Sörensen (Göteborg), 0705-62 15 85, jakob.sorensen(at)calluna.se
 • Magnus Stenmark (Gävle), 0103-03 36 11, magnus.stenmark(at)calluna.se

 

Samhällsbyggnad och kommunal planering

Uppdrag och frågor som rör kommunal samhällsplanering, bostadsbebyggelse etc. Exempelvis miljöbedömningar (MKB), hållbarhetsfrågor, ekosystemtjänster, naturvärdesinventeringar (NVI), artinventeringar och frågor om artskydd. 

 • Mova Hebert (Stockholm), 08-518 077 62, 0725-12 52 91, mova.hebert(at)calluna.se
 • Kristina Kvamme (Kalmar), 0702-53 38 63, kristina.kvamme(at)calluna.se
 • Magnus Tuvendal (Stockholm), 0725-67 30 80, magnus.tuvendal (at) calluna.se
 • Anna Koffman (Stockholm), 0708-12 30 96, anna.koffman (at) calluna.se

 

Övriga

VD: Fredrik Ström (Linköping), 0760-15 16 54, fredrik.strom(at)calluna.se

HR-chef: Sara Häger (Linköping), 0730-47 95 11, sara.hager(at)calluna.se

Ekonomichef: David Arnesson (Linköping), 0725-38 40 35, david.arnesson(at)calluna.se

Bokföring och administration: 

 • Marianne Skoglund (Linköping), 013-46 10 304, marianne.skoglund(at)calluna.se
 • Gabriella Björk (Linköping), 013-46 10 313, gabriella.bjork(at)calluna.se

Facklig kontaktperson: Fredrik Litsgård (Jönköping), 0103-03 36 04, fredrik.litsgard(at)calluna.se

 

Grafisk manual och riktlinjer för användning av Callunas logotyp finns här >>