Grafisk profil

 

Logotyp

Callunas logotyp består av ett klot med vatten, land och himmel, samt företagets namn till höger om klotet. Logotypen finns endast i horisontellt format, det vill säga texten får inte placeras på någon annan plats i förhållande till klotet. Enbart klotet (utan text) utgör inte företagets logotyp, men används i avvägda fall (t.ex. som profilbild i sociala medier).

Färger: Logotypen i sin grundform, med fyra färger (lila, grönt, vitt och blått), är den som bör användas i så stor utsträckning som möjligt, även mot färgade bakgrunder. Logotypen finns även tillgänglig som enfärgad variant (i vitt, svart och lila) för specifika ändamål, exempelvis enfärgstryck på profilprodukter eller mot bakgrunder eller i sammanhang där grundvarianten inte fungerar. Det finns även en variant i gråskala för produkter som endast ska gå i svart-vitt tryck (och inte publiceras digitalt), där de grå nyanserna har anpassats för ökad tydlighet.

Frizon: ​Logotypen ska placeras med minst halva klotet som avstånd i alla riktningar till andra dekorelement, texter, bilder/bildkanter eller till papprets/produktens kanter (se exempel i bilden nedan). 

Format: Logotypens huvudversion finns tillgänglig i följande format: EPS, PNG, SVG. 

Storlek: Logotypen är utformad för att kunna användas i de flesta storlekar och sammanhang, men för att den inte ska uppfattas som alltför otydlig bör inte höjden (klotets diameter) understiga 8 mm. 

Bakgrund: Kontrasten mot bakgrunden ska vara så stor som möjligt och en vit bakgrund är därför oftast att föredra. Färgade ytor eller foton som bakgrund är tillåtet, men välj då en position i bilden där bakgrunden inte är alltför brokig. Välj om möjligt neutrala bakgrunder framför stökiga. 

Bilden visar ett exempel på logotypens placering där frizonen (halva klotet) har markerats till bildens kant och där logotypen har placerats i det lugnare, mindre stökiga hörnet av fotot för god synlighet.

 

Andra grafiska element

Utöver logotypen kan även det grafiska elementet som kallas trefärgslinjen användas för att ge Callunas grafiska produkter ett likartat formspråk. 

 

Profilfärger

Fyra profilfärger finns definierade i Callunas färgpalett och dessa kan användas för att exempelvis förstärka ett budskap eller designa ett grafiskt objekt. Profilfärgerna är desamma som logotypens färger: ljunglila (huvudsaklig profilfärg), gräsgrön och himmelsblå, samt stengrå som kompletterande färg (se färgkoder nedan). Det övergripande intrycket i Callunas grafiska produkter ska dock vara ljust och dominerat av vitt och vi strävar alltid efter att använda färgkombinationer som har god kontrast och därmed ger en bra läsbarhet.

 

Definierade färgkoder för Callunas fyra profilfärger
Definition RGB
(Röd, Grön, Blå)
CMYK
(Cyan, Magenta, Yellow, Key colour)
HEX
(Hexadecimal RGB)
Ljunglila 156, 0, 89 35, 100, 40, 13 #9c0059
Gräsgrön 120, 162, 47 59, 18, 100, 2 #78a22f
Himmelsblå 86, 161, 213 64, 24, 2, 0 #56a1d5
Stengrå 172, 161, 150 34, 33, 39, 1 #aca196