Calluna förvärvar Ecocom

2019-09-06

Calluna AB stärker sin position som Sveriges ledande naturmiljökonsultföretag genom förvärvet av branschkollegan Ecocom AB. 

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Pressmeddelande

Samgåendet med Ecocom innebär att våra gemensamma kompetenser, erfarenheter och geografiska täckning gör oss till en exceptionellt stark partner inom bland annat ekologi, biologisk mångfald, miljöövervakning och hållbar användning av mark och vatten. Syftet är att förstärka, växa och utvecklas, varför samgåendet inte föranleder några personalminskningar”, säger Callunas VD Fredrik Ström.

Calluna grundades redan 1992 och har i och med detta förvärv cirka 100 medarbetare och kontor på åtta platser över hela Sverige. Huvudkontoret är beläget i Linköping. 

Ecocom är naturspecialister som planerar och genomför konsultarbeten inom ekologi och natur. 

Vi har bedömt att en affär med Calluna ger medarbetarna och bolagets nuvarande kunder de bästa framtidsmöjligheterna”, säger Alexander Eriksson, VD och grundare av Ecocom AB.

 

Mer information

Besök respektive hemsida:

Kontaktperson:

  • VD Fredrik Ström
    E-post: fredrik.strom@calluna.se
    Telefon: 0760-15 16 54