Calluna håller i aktuella miljöutbildningar

2018-02-14

Under våren håller Callunas konsulter i flera utbildningar i Aktuell Hållbarhets regi och i samarbete med Teknologisk Institut. Vill du lära dig mer om biologisk mångfald, ekosystemtjänster, strandskydd, provtagning och kemikaliebedömning? Spana då in våra kurser! 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Calluna har spetskompetens inom en rad områden inom naturmiljö, miljökonsekvensbedömning och miljöprovtagning och -analys. Sedan 2017 erbjuder vi flera olika kurser via utbildningsföretag som Aktuell Hållbarhet och Teknologisk Institut, och vi ger även skräddarsydda utbildningar utifrån våra kunders behov.

Här presenteras vårens planerade kurser: 

 

Biologisk mångfald

Kursen ”Biologisk mångfald – kartläggning och åtgärder enligt lagkrav och de globala målen” hålls den 11 april i Stockholm. Under utbildningen ges kunskap och verktyg för att arbeta med biologisk mångfald vid nyetablering av verksamhet, förvaltning och skötsel av egen mark eller vid upphandling, samt hur biologisk mångfald kan integreras i miljömålsarbetet och marknadsföringen. 

Utbildningen riktar sig till miljö- och hållbarhetschefer, miljöstrateger, planerare, landskapsarkitekter, lantbrukare och skogsägare, samt ansvariga för skötselfrågor på kommunal mark. Utbildningsledare är Callunas ekologer Rebecka Le Moine och Håkan Andersson.

 

Strandskydd

Kursen ”Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning” hålls den 26 april i Stockholm. Strandskyddet befinner sig under snabb förändring och denna kurs tar upp det senaste om de juridiska ramarna, lagstiftning och prövningar för dispensskäl, när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas, strandens betydelse ur ett ekosystemtjänstperspektiv samt hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften.

Utbildningen riktar sig till de som behöver lära sig mer om strandskyddets bestämmelser och strandens värden och möjligheter, exempelvis planerare, miljöstrateger, kommunekologer, fastighetsägare och beslutsfattare. Utbildningsledare är Kristina Kvamme, Callunas specialist inom strandskydd, samt advokat Pia Pehrson från Foyen Advokatfirma.

 

Ekosystemtjänster

Kursen ”Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut” hålls den 19 april i Stockholm. Kraven ökar allt mer på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster. Denna utbildning handlar om hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i sin organisation. Hur kartlägger, mäter och värderar man ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar, och hur kan resultatet detta sedan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhetsredovisningar och kommunikation.

Utbildningen riktar sig till de som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller som på annat sätt i sitt arbete gör anspråk på mark och vatten, som exempelvis arkitekter, planerare, byggherrar och beslutsfattare. Utbildningsledare är Callunas ekosystemtjänstspecialist Magnus Tuvendal och som gästföreläsare medverkar Doris Grellmann från Boverket.

 

Provtagning

Sedan i juni 2017 har Calluna ett samarbete med Teknologisk Institut där Calluna bistår med kursledning. Utbildningsledare är Callunas provtagare Therese Olsson. I dagsläget erbjuds följande kurser:

Calluna genomför även skräddarsydda utbildningar direkt hos kund, inom exempelvis badvattenprovtagning och utsläppskontroll. Vill du veta mer om detta, kontakta gärna Therese Olsson (0727-07 50 01, therese.olsson(at)calluna.se) alternativt Markus Möller (0722-15 18 75, markus.moller(at)calluna.se). 

 

Mer information

Har du allmänna frågor kring Callunas utbildningar eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Tveka inte att kontakta vår utbildningsansvarige Anders Carlsson (se kontaktuppgifter ovan till vänster).