Calluna önskar god jul

2019-12-11

Vi vill tacka våra kunder och samarbetspartners för det här händelserika året. Som julgåva skänker vi ett bidrag till både BatLife Swedens verksamhet och Nordens Arks bevarandeprojekt för hotade arter.  

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Föreningen BatLife Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att öka kunskaperna om fladdermöss. Arbetet bedrivs i form av opinionsbildning, kunskapsuppbyggnad, nationell och internationell samverkan samt genom att driva projekt med särskild målsättning att skydda fladdermöss och fladdermössens habitat i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar. 

Nordens Arks bevarandeprojekt är ryggraden i Stiftelsen Nordens Ark viktiga arbete med att bevara hotade djur. Nordens Arks vision är att hotade arter ska uppnå livskraftiga populationer i sina naturliga miljöer och att den biologiska mångfalden bevaras. För att skapa de förutsättningar som krävs för att hotade arter ska finnas i hållbara populationer i det vilda arbetar vi bland annat med avel, uppfödning och utplantering av hotade arter.