Calluna utbildar om strandskydd

2019-12-05

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. För dig som vill stärka din kompetens inom strandskydd är SIPU:s grund- och fördjupningskurser helt rätt val! Callunas Kristina Kvamme är utbildningsledare.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Möjlighet att stärka din kompetens

Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift: att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas. SIPU:s kurser inom strandskydd utgör riktigt bra tillfällen att stärka din kompetens inom området.

Under 2020 arrangeras grund- och fördjupningskurser i både mars och oktober. Utbildningarna riktar sig till handläggare, planerare, inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet.

Utbildningsledare är Kristina Kvamme, Callunas specialist inom strandskydd. Hon har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande samt föreläser och håller workshops om hur strandskyddsbestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis.

Strandskydd – grund

Under utbildningen stärker du din kompetens inom strandskyddsområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom plan- och strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande lagar.

Strandskydd – fördjupning

Djupdyk i hur du ska tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet. Under utbildningen lär du dig mer om de dispensgrundande särskilda skälen och vilka gränsdragningar som kan göras gällande t.ex. vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. Ta chansen att få diskutera viktiga tillsynsfrågor och hur du på ett effektivt sätt hanterar strandskyddsärenden. 

 

Mer information

Läs mer och anmäl dig till SIPU:s grundkurs (ges den 26/3 och 19/10) respektive fördjupningskurs (ges den 27/3 och 20/10). Rabatt ges om du väljer att gå båda utbildningarna vid samma tillfälle. 

Har du frågor om de utbildningar som Calluna håller eller önskar en skräddarsydd utbildning för just din organisation? Kontakta Callunas utbildningsansvarige Anders Carlsson.