Calluna välkomnar nya medarbetare

2018-03-21

Under hösten och våren har Calluna förstärkts med ett flertal nya kollegor. Vi är glada att kunna presentera både en ekonomichef, en trädgårdsmästare, en naturskolepedagog och flera nya kollegor som jobbar med miljöövervakning, inventeringar och naturmiljöutredningar.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Presentation av de nya medarbetarna

 

David Arnesson

David är Callunas senaste tillskott i ledningsgruppen och vår nye ekonomichef. Han arbetar tillsammans med ledningen med bland annat budget, prognoser och bokslut. Senast kommer han från Linköpings universitet där han var ekonomiansvarig vid Medicinska Fakulteten, och han har även arbetat som controller och rapporteringsansvarig vid Siemens. David älskar att jobba med siffror, vilket troligtvis kommer att vara till stor nytta hos oss på Calluna.

Placering: Linköping
Affärsområde: Affärsstöd

 

Jennie Barthel Svedén

Jennie började hos Calluna vid årsskiftet och hon arbetar som rapportör inom olika miljöövervakningsprojekt. Hon är disputerad marinekolog och specialiserad på cyanobakterier. Jennie har tidigare även arbetat inom miljöövervakningsområdet med vattenprovtagning och mikroskopering, och med florainventeringar i ängs- och hagmarker.

Placering: Stockholm
Affärsområde: Miljöövervakning

 

Josefin Arvidsson

Josefin arbetar som naturskolepedagog vid Linköpings Naturcentrum och började hos Calluna nu i mars. Hon har många års erfarenhet av pedagogiskt arbete med fokus på djur och natur och kommer närmast från Kolmården där hon arbetade som zoolärare och utvecklade utbildningsprogram inom naturvetenskap riktat mot grundskolan.

Placering: Linköping (Naturcentrum)
Affärsområde: Exploatering

 

Klas Schlichting

Klas är trädgårdsmästare vid Linköpings Naturcentrum där han ansvarar för de ekologiska odlingarna i Trädgårdsföreningen. Han drivs av ett ekologiskt synsätt på odling och naturen. Bland annat var han med och startade en av Linköpings första stadsodlingar, och han har även arbetat med småskalig ekologisk grönsaksodling samt anlagt en fjällbjörkskog. Klas arbetade vid Naturcentrum i många år, men gick för ett par år sedan vidare till andra utmaningar. Glädjande nog börjar han hos oss igen våren 2018. 

Placering: Linköping (Naturcentrum)
Affärsområde: Exploatering

 

Lisa Sigg

Lisa började under hösten 2017 att arbeta hos Calluna med bland annat naturvärdesinventeringar och andra naturutredningar, samt recipientkontroller och bottenfaunaprovtagningar inom miljöövervakning. Hon kommer närmast från SLU där hon arbetade för Riksskogstaxeringen, men har även arbetat på Calluna för några år sedan och är glädjande nog tillbaka igen. Lisa är bland annat kunnig inom områden som tätortsnära natur, skogliga naturvärden och ekmiljöer, samt restaurering och skötsel av skyddad natur.

Placering: Stockholm
Affärsområde: Planering

 

Marie Björklund

Marie började hos Calluna under hösten 2017 och arbetar bland annat med biologisk mångfald och markanvändning i skog, fjäll och odlingslandskap. Hon är van att leda projekt och att arbeta med natur- och kulturkommunikation, och har även erfarenhet inom miljöövervakning och miljömålsuppföljning. Marie kommer senast från Länsstyrelsen i Norrbottens län och har arbetat en stor del av sitt yrkesverksamma liv i norra Norrland.

Placering: Stockholm
Affärsområde: Planering

 

Marlijn Sterenborg

Marlijn arbetar med GIS-analyser och inventeringar inom grön infrastruktur och stadsplanering. Hon började hos Calluna under hösten 2017 och har tidigare jobbat med bland annat Projekt Fjällräv. Hon är specialiserad på GIS i kombination med urban ekologi och grön infrastruktur. 

Placering: Stockholm
Affärsområde: Planering

 

Staffan Nilsson

Staffan började hos Calluna under sommaren 2017. Han arbetar bland annat med naturvärdesinventeringar, gräsmarksuppföljning, särskilda artinriktade inventeringar och undervisning. Han är specialiserad på kärlväxter, mossor, fåglar och dagfjärilar. Staffan är engagerad i ett flertal naturföreningar och ingår t.ex. i ledningsgruppen för den pågående inventeringen av Skånes mossor samt ansvarar för inventeringarna av floran på den konstgjorda ön Pepparholm vid Öresundsbron.

Placering: Malmö
Affärsområde: Exploatering

 

Mer information

Här hittar du mer information om alla Callunas medarbetare.