De värdefulla träden i radio

2017-05-24

Callunas John Askling medverkar idag i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i P1. Lyssna på reportaget som handlar om eklandskapet kring Norrköping och det höga exploateringstrycket på dessa marker. 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Lyssna på reportaget: