Debatt: Naturvärdesinventering fungerar - i hela Sverige

2017-04-28

Ekologiföretagen Sverige har tillsammans uttalat sig angående Skogsstyrelsens agerande kring frågan om nyckelbiotoper. Kartläggningen av skogar med högt naturvärde måste fortsätta - välkomna att inventera enligt SIS standard!

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Debattartikel visar på möjligheter

Skogsstyrelsens beslut att sluta inventera och registrera nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har mött kritik från många håll. Nu har även Ekologiföretagen Sverige* där Calluna ingår uttalat sig i en debattartikel som publicerades i Aftonbladet den 28 april (läs hela artikeln här). 

Naturvärdesinventering enligt SIS-standard lyfts fram som en väl fungerande metod som fungerar i alla naturtyper oavsett storlek, typ eller geografiskt läge. Även Skogsstyrelsen deltog i framtagandet av standarden och bidrog då bland annat med kunskap från nyckelbiotopsinventeringen.

"Om Skogsstyrelsen inte ser att den egna nyckelbiotopmetoden fungerar
är de välkomna att inventera enligt SIS standard". 

 

 

* Ekologiföretagen Sverige är den svenska branschorganisationen för konsultföretag inom naturmiljö och ekosystem på land och i vatten.