Fladdermöss i fokus - safari, modeller och linbanor

2017-06-16

Det pågår många spännande projekt om fladdermöss just nu. Utveckling av en modell för att förutsäga förekomst. Utredning om en linbanas påverkan. Och nu finns det även en liten film om när det letades fladdermöss ihop med gymnasieelever…

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Inspirerar gymnasieelever

Callunas medgrundare Håkan Ignell har arbetat med inventeringar och utredningar om fladdermöss sedan företaget startades. Då och då ger han sig även ut i skymningen för att inviga deltagare vid olika kurser och arrangemang i fladdermössens fantastiska värld.

Nyligen var Håkan ute och letade efter fladdermöss tillsammans med elever från Himmelstalundsgymnasiet. Kvällen fångades på film och det blev en del av ett avsnitt i programserien om skolan, nedan kan du se hur det gick för dem.

 

Utvecklar modeller för var fladdermössen finns

Varje år utförs ett flertal inventeringar av fladdermöss, med anledning av exempelvis planerade bostadsområden och vägar. Men ibland finns det ett behov av att kunna studera och modellera arternas förekomster i en större skala. Callunas Oskar Kindvall involverades i år i ett spännande projekt tillsammans med CBM (Centrum för Biologisk Mångfald) som handlar om just detta, utveckling av en modell för fladdermusförekomster.

Det är Trafikverket som finansierar arbetet och projektet syftar till att få fram bättre kunskap om hur infrastrukturen påverkar fladdermöss och att skapa verktyg för att kunna förutsäga var de förekommer, reproducerar sig osv. 

Projektet ska pågå i fyra år och den framtagna modellen förfinas vartefter. Inledningsvis har man gjort en förutsägelse för delar av Uppland och nu i sommar kommer man att göra fältstudier i en mindre del av detta område för att se hur väl de verkliga resultaten stämmer överens med modellen. Därefter väntar troligen ytterligare justeringar i modellen.

 

Påverkas av en linbana?

Fladdermöss är även inblandade i ett annat intressant och lite speciellt projekt som pågår vid Göteborgskontoret just nu. Det planeras nämligen en linbana över Göta älv, från centrala Göteborg över till Hisingen. Calluna har fått i uppdrag från Göteborgs stad att utreda linbanans möjliga påverkan på fåglar och fladdermöss. Utredningen blir klar i höst.

– Linbanor av den här storleken är en ny typ av exploateringsprojekt för oss i Sverige. Vi har fått studera utländska projekt för att fördjupa vår kunskap om hur fladdermössen kan påverkas, berättar Callunas projektledare Jakob Sörensen.

 

Mer information

Här kan du se hur det gick till när Håkan Ignell ledde en fladdermussafari med gymnasieeleverna:

 

Ingressbilden: fladdermusen brunlångöra, foto: Oskar Kindvall