Gå kurs om ekosystemtjänster 19 april

2018-04-10

Under våren håller Callunas konsulter i flera utbildningar i Aktuell Hållbarhets regi och i samarbete med Teknologisk Institut. Den 19 april hålls kurs i ekosystemtjänster i Stockholm.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Kursen ”Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut” hålls den 19 april i Stockholm. Kraven ökar allt mer på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster. Denna utbildning handlar om hur man kan arbeta med ekosystemtjänster i sin organisation. Hur kartlägger, mäter och värderar man ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar, och hur kan resultatet detta sedan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhetsredovisningar och kommunikation.

Utbildningen riktar sig till de som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller som på annat sätt i sitt arbete gör anspråk på mark och vatten, som exempelvis arkitekter, planerare, byggherrar och beslutsfattare. Utbildningsledare är Callunas ekosystemtjänstspecialist Magnus Tuvendal och som gästföreläsare medverkar Doris Grellmann från Boverket.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.