Gå kurs om strandskydd i höst

2018-07-01

Hur ska vi hantera strandskyddet i dispensärenden och handläggning av planer? Callunas Kristina Kvamme håller i föreläsning om strandskydd den 8 november i Stockholm.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Strandskyddet befinner sig under snabb förändring och denna kurs tar upp det senaste om de juridiska ramarna, lagstiftning och prövningar för dispensskäl, och hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften.

Utbildningen riktar sig till de som behöver lära sig mer om strandskyddets bestämmelser och strandens värden och möjligheter, exempelvis planerare, miljöstrateger, kommunekologer, fastighetsägare och beslutsfattare.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.