Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering

2020-01-13

Vad är grön infrastruktur och varför man ska man arbeta med det? Boka din plats på Aktuell Hållbarhets heldagsutbildning den 28/1. Kursledare är Callunas Anna Koffman och Magnus Tuvendal. 

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

 

Vad är Grön infrastruktur?

Man kan säga att Grön infrastruktur är ett arbetssätt. Det används för att långsiktigt planera för hållbara landskap med ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer. Något som är avgörande för att lyckas med hållbar samhällsplanering. Detta arbetssätt får allt större betydelse i och med att länsstyrelserna under 2019 lanserat handlingsplaner för grön infrastruktur. 

 

Kurs

Aktuell Hållbarhet ger den 28 januari en utbildning om Grön infrastruktur (heldag kl. 09:00-16:30). Kursen riktar sig till alla som vill lära sig mer om grön infrastruktur och hur detta arbetssätt kan användas i praktiken. 

Under denna utbildning får du lära dig grundläggande landskapsekologi, hur grön infrastruktur kartläggs och hur analyser tolkas till beslutsunderlag i en planprocess. Mer information om utbildningens innehåll finns via länken nedan. 

 

Anmälan och mer information

Grön infrastruktur i stads- och samhällsplanering - hos Aktuell Hållbarhet anmäler du dig och läser mer om kursens innehåll, detaljerat program, kursledare etc.