Hur kan biologisk mångfald bidra till min affär?

2020-10-11

Den 2 november ges ett seminarium (online) arrangerat av Calluna, Linköpings Naturcentrum och Cleantech Östergötland. 

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Följ Callunas pressrum

 

Seminarium - online och i Linköping

Biologisk mångfald får allt större utrymme i debatt, lagstiftning och projekt. För företag och kommuner innebär detta att mer och mer arbete idag läggs på att hantera frågor som exempelvis hur hänsyn tas till naturvärden vid exploatering eller hur ekosystemtjänster kan integreras som mervärde i planer eller fastighetsbestånd.

Vid det här seminariet, arrangerat av Calluna, Linköpings Naturcentrum och Cleantech Östergötland, ges vi exempel på hur Cementa har identifierat åtgärder som kan bidra till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden trots ökad exploatering. Vi får höra hur gröna värden har blivit en bärande del av Riksbyggens affärsstrategi och om utvecklingen av EcoComp - en ny och innovativ handelsplattform för samtidig klimat- och ekologisk kompensation i svensk natur.

Evenemanget är kostnadsfritt och antalet fysiska platser är begränsat (25 st) - uppdatering: på grund av lokala restriktioner hålls seminariet enbart öppet för onlinedeltagande. Anslutningslänk till deltagande online på fm 2/11. Anmälan senast fredag 30 oktober 2020. 

Program och länk till anmälan >>