Kulturmiljö och naturvärden utvecklas och bevaras i Svartån

2018-06-25

I ett pågående projekt undersöks möjligheterna att skapa fria vandringsvägar för fisk i Svartån, norr om Linköping. Här finns både kulturmiljö och naturvärden, och utredningen syftar till att utveckla och bevara båda delar.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Kraftstationerna vid Svartåfors och Odensfors dämmer Svartån och hindrar fiskar och andra vattenlevande djur att röra sig fritt. Svartån mynnar i sjön Roxen, där flera arter av fisk finns som kan leka eller växa upp i vattendrag, som t ex de rödlistade fiskarna ål, asp och lake men även vanligare arter som fisken nors. I själva Svartån finns många arter som också behöver kunna vandra fritt, som den hotade tjockskaliga målarmusslan.

Samtidigt har området en rik och gammal kulturhistoria, och platsen har varit bosatt även under forntiden. Calluna har tillsammans med KMV forum gjort en kartläggning av natur- och kulturmiljövärden i området, och utformat faunapassager på ett sätt som tar hänsyn till både natur- och kulturmiljö. I förslagen ingår att skapa strömmande vattendrag där djurlivet kan passera förbi kraftstationerna. Svartåns rika fauna med strömlevande fisk och musslor kommer att gynnas av att livsmiljöer som varit otillgängliga sedan kraftverkens byggdes återigen kan nås. 

Calluna och KMV forum har stor erfarenhet av natur- och kulturmiljöutredningar inför restaureringar i vatten, med kompetenser inom ekologi, naturmiljö, kulturmiljö och arkeologi. Det är allt fler vattendrag som restaureras. Det kan röra sig om att skapa faunapassagager för fisk och andra vattenlevande organismer, omprövning av vattendomar eller anpassning för vattenkraftsutvinning. Lagstiftningen inom området är snårig och det många sakägare och intressen som berörs, både myndigheter, företag, föreningar och bostadsägare.

Calluna har samarbetat med KMV forum sedan länge och har genomfört ett stort antal gemensamma projekt. Vi ställer inte natur- och kulturmiljö mot varandra utan arbetar redan från start utifrån flera perspektiv, för en hållbar utveckling. Om du vill veta mer om vårt gemensamma arbete med vatten och vattenverksamhet, hör av dig till:

Hans Antonson, docent och områdeschef vid KMV forum AB, hans.antonson@kmvforum.se , +46 722459944

Liselott Blombäck, antikvarie och konsult vid KMV forum AB, liselott.blomback@kmvforum.se ,+46 703206897

Elisabeth Lundkvist, affärsområdeschef vid Calluna AB, elisabeth.lundkvist@calluna.se , +46 702903033

Olof Rosenqvist, naturmiljökonsult vid Calluna AB, olof.rosenqvist@calluna.se , +46 727194779