Kurs: Grön infrastruktur i praktiken

2017-04-21

Hur kan man arbeta strategiskt med grön infrastruktur? I juni ger SIPU en tvådagarsutbildning om just detta. Kursen riktar sig till dig som arbetar med grön infrastruktur på kommun eller länsstyrelse. Boka din plats innan den 26 april så får du 10 % rabatt på kursavgiften. Flera av Callunas experter är med och håller i utbildningen. 

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Att arbeta strategiskt med grön infrastruktur bidrar till långsiktigt hållbar samhällsplanering. Det ger ett helhetsperspektiv över landskapets ekologiska funktioner och ökar möjligheten för kommuner att nå miljömål och säkra en långsiktigt hållbar strategi för grön infrastruktur i handlings-, översikts och detaljplaner.

Den 14-15 juni 2017 håller SIPU en utbildning i Stockholm om hur man arbetar med grön infrastruktur i praktiken. Det är Callunas experter Anna Koffman, Magnus Tuvendal och Oskar Kindvall som håller i utbildningen.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med grön infrastruktur på kommun eller länsstyrelse. Du lär dig kartlägga och inkludera grön infrastruktur i fysisk planering inom såväl stad som landsbygd. 

 

Mer om kursen

Under interaktiva former får du som deltagare kunskap både om goda exempel om hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas och hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering – för en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering.

Du lär dig olika analysmetoder för framtagande av kunskapsunderlag för grön infrastruktur och får ta del av goda exempel för hur du kan arbeta med kartläggning av grön infrastruktur och hur kunskapsunderlag används i praktiken. Kursen innehåller workshops där deltagarna får definiera sina utmaningar och målsättningar för att realisera hänsynstagande och förvaltning av grön infrastruktur och den gröna och hållbara staden. 

Ur kursinnehållet:

  • Så främjar grön infrastruktur ekosystemtjänster och bevarar biologisk mångfald
  • Kunskaper om ekologisk teori som ökar din förmåga till goda avvägningar vid grön planering
  • Rätt tillvägagångssätt vid framtagande av grönt infrastrukturunderlag ger bättre långsiktig planering och prioritering
  • Hur gröna infrastrukturkartläggningar hjälper oss i artskyddsärenden och Natura 2000 MKB
  • Vägledning för hur du startar upp och gör rätt prioriteringar i arbete med grön infrastruktur

 

Mer information