Kurs om grön infrastruktur får toppbetyg

2017-07-05

Callunas Anna Koffman och Magnus Tuvendal ledde i juni en kurs i SIPU:s regi om hur man kan arbeta praktiskt med frågor kring grön infrastruktur i planeringen. Kursen var mycket uppskattad och fick toppbetyg av deltagarna.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Att arbeta strategiskt med grön infrastruktur bidrar till långsiktigt hållbar samhällsplanering. Det ger ett helhetsperspektiv över landskapets ekologiska funktioner och ökar möjligheten för kommuner att nå miljömål och säkra en långsiktigt hållbar strategi för grön infrastruktur i handlings-, översikts- och detaljplaner.

I kursen fick deltagarna, under interaktiva former, både kunskap om och goda exempel på hur den gröna infrastrukturen kan kartläggas. De fick även lära sig hur sådana kartläggningar kan användas i fysisk planering, för att uppnå en långsiktigt hållbar grön samhällsplanering.

I workshop-form fick deltagarna definiera sina utmaningar och målsättningar för att realisera hänsynstagande och förvaltning av grön infrastruktur och den gröna och hållbara staden.

Kursen fick ett mycket gott omdöme - 4,75 på en 5-gradig skala - och kommer att ges igen under våren 2018.

 

Foto: Ogün Çağlayan Türkay