Miljöcoach och hållbarhetschef att hyra

2020-09-01

Hur skapas ett framgångsrikt arbete med hållbar utveckling i din verksamhet? Ta hjälp av Calluna med allt från att utarbeta strategier för att integrera er hållbarhetspolicy i verksamhet och affär till att utbilda personalen eller leda miljöarbetet som projektledare eller tillfälligt inhyrd hållbarhetschef.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Följ Callunas pressrum

 

Komplett stöd vid hållbarhetsarbete

Oavsett vad som är er verksamhets viktigaste bidrag till en hållbar framtid (och vilka möjligheter ni har att kunna styra om i en mer hållbar riktning) lär det finnas områden där ni som organisation kan göra verklig skillnad! Om ni kan integrera ert hållbarhetsarbete i den dagliga verksamheten kan det dessutom bidra till både kostnadsbesparingar, nya affärer och att göra er till en mer attraktiv arbetsgivare.

Ta hjälp av Calluna som strategisk partner inom ert miljö- och hållbarhetsarbete, antingen inom avgränsade projekt eller över längre tid.

Mova Hebert, affärsområdeschef Samhällsbyggnad på Calluna, är stolt över att kunna samla en unik kombination av företagets kompetenser för att kunna erbjuda våra kunder det kompletta stödet vid skapande och drift av ett hållbarhetsarbete som kan göra verklig skillnad! 

 – Vi har konsulter med lång erfarenhet av miljödriven förändrings- och affärsutveckling. Jag vill särskilt lyfta fram Anders Carlsson som utgör en viktig länk i Callunas möjligheter att erbjuda miljöcoachning och stöd till våra kunder inom det här området, säger Mova Hebert.

Anders Carlsson är senior miljökonsult på Calluna och har mångårig och bred erfarenhet av arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Anders har bland annat infört och ansvarat för miljöledningssystem inom exempelvis akademi och fastighetsbolag, implementerat hållbarhetsarbete inom besöksnäringsföretag och ansvarat för kommunikation och PR på en forsknings¬avdel¬ning med fokus på cirkulär ekonomi. Han har även projektlett flera internationella och nationella miljökonferenser och på meritlistan finns även projektledning och framtagande av flera uppskattade läromedel om de globala målen. Anders är i grunden kemiingenjör och tekn. lic. inom mätteknik, och har dessutom vidareutbildats inom klimatbokslut, uppföljning av de globala målen och integrering av de globala målen i offentlig verksamhet.

 

Anders Carlsson är senior miljökonsult och arbetar med Callunas erbjudande om tillfälligt eller långsiktigt stöd inom organisationers miljö- och hållbarhetsarbete.

 

Mer information

Läs mer om våra erbjudanden inom detta område

Vill du veta mer om hur Calluna kan hjälpa just din verksamhet? Kontakta gärna Anders Carlsson direkt för att diskutera era behov! Han nås via e-post anders.carlsson@calluna.se eller telefon 0737- 72 25 62.