Ny kurs om strandskydd 26 april

2018-04-11

Under våren håller Callunas konsulter i flera utbildningar i Aktuell Hållbarhets regi och i samarbete med Teknologisk Institut. Den 26 april hålls kurs om strandskydd i Stockholm.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Kursen ”Strandskydd – det senaste inom lagstiftning, prövning och tillämpning” hålls den 26 april i Stockholm. Strandskyddet befinner sig under snabb förändring och denna kurs tar upp det senaste om de juridiska ramarna, lagstiftning och prövningar för dispensskäl, när djur-, växt- eller friluftslivet påverkas, strandens betydelse ur ett ekosystemtjänstperspektiv samt hur utveckling och exploatering kan ske utan att det strider mot strandskyddets syften.

Utbildningen riktar sig till de som behöver lära sig mer om strandskyddets bestämmelser och strandens värden och möjligheter, exempelvis planerare, miljöstrateger, kommunekologer, fastighetsägare och beslutsfattare. Utbildningsledare är Kristina Kvamme, Callunas specialist inom strandskydd, samt advokat Pia Pehrson från Foyen Advokatfirma. Utöver de kursledare som presenteras kommer även Mova Hebert, en av Callunas mest erfarna biologer att delta.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.