Ordnar artvandringar i stadsmiljö

2017-05-03

Fåglar, fladdermöss och insekter står i fokus när Callunas artexperter bjuder in allmänheten i Linköping att upptäcka stadens djurliv den 21 maj, med anledning av den Biologiska Mångfaldens Dag.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

 

Calluna artvandrar för biologisk mångfald

Den Biologiska Mångfaldens Dag infaller måndagen den 22 maj och i år har Callunas medarbetare Rebecka Le Moine tagit initiativet till att uppmärksamma dagen ordentligt. Tillsammans med Erik Hanson, grundare och chefredaktör för Natursidan, har de under våren uppmuntrat organisationer, föreningar och företag att anordna aktiviteter och evenemang för att synliggöra betydelsen av biologisk mångfald. På Natursidan.se kan man hitta alla aktiviteter som ordnas runt om i landet. 

Calluna vill gärna vara med och bidra till att denna dag och den biologiska mångfalden uppmärksammas och ordnar därför guidade vandringar i stadsmiljön i Linköping. För att ge fler besökare möjlighet att delta har vi dock valt att arrangera vandringarna dagen innan, på söndagen den 21 maj.

Fåglar, fladdermöss och insekter står i fokus vid de olika guidningarna. Under dagen hjälper Håkan Andersson besökarna att upptäcka stadens insekter, medan Johan Storck leder en vandring med fågelskådning i både parkmiljö och s.k. betongskådning inne i staden. På kvällen finns sedan chansen att stifta närmare bekantskap med stadens fladdermöss i sällskap med Mattias Stahre.

Samtliga vandringar startar vid Naturcentrum i Trädgårdsföreningen, mitt i Linköping. Deltagande i vandringarna är gratis. Varmt välkomna!

 

Callunas artvandringar söndagen den 21/5

13.00   Artvandring med fokus på insekter (guide: Håkan Andersson)
            Artvandring med fokus på fåglar (guide: Johan Storck)

14.30   Artvandring med fokus på insekter (guide: Håkan Andersson)
            Artvandring med fokus på fåglar (guide: Johan Storck)

21.00   Fladdermussafari i skymningen (guide: Mattias Stahre)