Vem ser städernas värdefulla träd?

2019-03-12

Hur skapar vi framtidens hållbara trädbestånd i bebyggda miljöer? Webbappen stadstrad.se som Calluna utvecklar ska vara ett verktyg för alla aktörer som är engagerade i att forma hållbara städer.

Följ oss på LinkedIn för att ta del av våra nyheter!  

Calluna och Geografiska informationsbyrån har fått medel från Naturvårdsverket Stadsinnovationer att utveckla en webbtjänst, applikationen Stadens värdefulla träd. Projektet syftar till att synliggöra stadens värdefulla träd till stöd för en hållbar stadsutveckling.

Direkt i mobil eller dator syns alla träd i en karta och mer information om varje träd kan klickas fram för att förstå dess värden. Datasetet är levande genom s.k. crowd sourcing där alla kan bidra och exempelvis ändra trädens attribut. Det är inte enbart de enskilda trädens skyddsvärden som synliggörs, utan även deras värden för bland annat grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Det är en målsättning att alla aktörer inom stadsutveckling ska ha nytta av att direkt i kartan kunna se alla träd och förstå deras värden. Särskilt i tidiga skeden kan appen vara behjälplig, exempelvis som en startpunkt i diskussioner och för att se behov av andra typer av utredningar. Sedan ska data kunna laddas hem för djupare analyser i projektet.

 

Öppet utvecklingsarbete

Arbetet sker i en öppen prototyp som alla kan prova genom att besöka sidan www.stadstrad.se. I dagsläget är Solna och Uppsalas träd inlagda i prototypen.

Arbetsgruppen vill att verktyget ska skapa ett mervärde och vara ett starkt komplement till andra initiativ kring ekosystemtjänster och grön infrastruktur i stadsutveckling. De är öppna för synpunkter om den fortsatta utvecklingen, och har även kontakt med pågående forskning om träd i städer.

 

Berättar vid en konferens

Vid konferensen Framtidens urbana trädbestånd den 7-8 maj i Stockholm deltar Callunas Anna Koffman och Magnus Tuvendal. De berättar om projektet, hur verktyget kan användas av olika intressenter och leder även praktiska övningar där deltagarna får pröva appens olika funktioner.

I konferensen ingår även föredrag av andra experter som delar med sig av erfarenheter, forskning och praktiska exempel kring träd i urbana miljöer. Se program och anmälan nedan.

Calluna ger alla kontakter 10% rabatt på konferenspriset genom att vid anmälan ange rabattkoden "Talare10".

 

Mer information