Webbapplikation för synliggörande av trädens värden

2018-06-15

Calluna och Geografiska informationsbyrån har nyligen fått innovationsmedel från Naturvårdsverket Stadsinnovationer ”Webbapplikation för samarbete och synliggörande av trädens värden för hållbar stadsutveckling och förvaltning av stadens gröna infrastruktur”. Det är Anna Koffman och Magnus Tuvendal från Calluna med Sara Wiman och Greger Lindeberg på Geografiska informationsbyrån som ska tillsammans med Solna stad och Uppsala kommun utveckla ett verktyg kring trädens värden i stadsplanering.

... följ Calluna på LinkedIn - ta del av nyheter och information!

Syftet med projektet är att underlätta hållbar stadsplanering och effektiv förvaltning av grön infrastruktur, i det här fallet med fokus på träd och deras värden. För det ändamålet skapas en tjänst för att förädla och visualisera träddata och den gröna infrastrukturen kring dem.

Tjänsten ska bidra till ökat samarbete och förbättrade kontaktytor mellan ekologer, arkitekter, landskapsarkitekter, exploateringsingenjörer, trafikplanerare m.m. samt till medborgarnas förståelse för trädens värden. Tjänsten ska också möjliggöra förbättrad förvaltning och uppföljning av trädens ekologiska värden i konceptet grön infrastruktur.

För att veta mer om projektet, kontakta Anna Koffman (se kontaktuppgifter till vänster), eller Magnus Tuvendal, magnus.tuvendal (at) calluna.se, 0725-67 30 80.

Läs mer om satsningen för Stadsinnovationer och alla projekt som fått stöd 2018 här.