OM OSS > MEARBETARE

Med fokus på ditt projekt ... och på naturen.

Vi löser projekt. Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult.

Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Projekten är också utgångspunkten när vi sätter ihop våra team och väljer våra samarbetspartners.

Allt för att du som kund ska få så ändamålsenliga lösningar som möjligt. Tydligt redovisade och lätta att använda.

Arbetssättet har vi utvecklat under resans gång, men en sak visste vi redan vid starten 1992.

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden.

MER OM CALLUNA

Medarbetare

 

Klicka på ett namn för mer information.

Anders Carlsson
Miljökonsult & projektledare för utbildningar

Kontaktuppgifter:

Anders Carlsson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering
013-12 25 75
0737-72 25 62

Anders Carlsson
Anders Jonsson
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Anders Jonsson
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0722-15 19 75

Anders Jonsson
Andreas Brutemark
Miljökonsult & laboratorieansvarig

Kontaktuppgifter:

Andreas Brutemark
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-81 82 77

Andreas Brutemark
Andreas Souropetsis
Fjärr- & GIS-analytiker

Kontaktuppgifter:

Andreas Souropetsis
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0722-13 23 00

Andreas Souropetsis
Ann-Sofie Lindén
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Ann-Sofie Lindén
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0738-11 52 83

Ann-Sofie Lindén
Anna Koffman
Naturmiljökonsult & GIS-specialist

Kontaktuppgifter:

Anna Koffman
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0708-12 30 96

Anna Koffman
Anna Sandström
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Anna Sandström
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0708-37 35 36

Anna Sandström
Annika Jägerbrand
Naturmiljökonsult & forskningsledare

Kontaktuppgifter:

Annika Jägerbrand
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0703-49 38 06

Annika Jägerbrand
Annika Stål Delbanco
Chef för AO Exploatering Mark och Vatten, naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Annika Stål Delbanco
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0709-50 24 38

Annika Stål Delbanco
David Arnesson
Ekonomichef

Kontaktuppgifter:

David Arnesson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd

0725-38 40 35

David Arnesson
Elisabeth Lundkvist
Chef AO Planering, naturmiljökonsult & vattenekolog

Kontaktuppgifter:

Elisabeth Lundkvist
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering
013-461 03 07
0702-90 30 33

Elisabeth Lundkvist
Elsa Nordén
GIS-analytiker & miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Elsa Nordén
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0760-15 16 54

Elsa Nordén
Emma Campbell
Miljökonsult, ansvarig kvalitet- & miljöledningssystem

Kontaktuppgifter:

Emma Campbell
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0707-24 22 68

Emma Campbell
Erik Edvardsson
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Erik Edvardsson
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0703-20 97 47

Erik Edvardsson
Fredric Svensson
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Fredric Svensson
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Miljöövervakning

0704-53 27 28

Fredric Svensson
Gabriella Björk
Administratör & ekonomiansvarig

Kontaktuppgifter:

Gabriella Björk
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-46 10 313

Gabriella Björk
Gustav Palmqvist
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Gustav Palmqvist
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0722-26 45 68

Gustav Palmqvist
Håkan Andersson
Naturmiljökonsult & insektsspecialist

Kontaktuppgifter:

Håkan Andersson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0734-23 11 40

Håkan Andersson
Håkan Ignell
Tillförordnad VD

Kontaktuppgifter:

Håkan Ignell
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-461 03 00
0708-12 31 71

Håkan Ignell
Håkan Sandsten
Naturmiljökonsult & limnolog

Kontaktuppgifter:

Håkan Sandsten
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0706-76 06 82

Håkan Sandsten
Hanna Nilsson
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Hanna Nilsson
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0705-12 40 15

Hanna Nilsson
Jakob Sörensen
Naturmiljökonsult och TF Chef för AO Exploatering

Kontaktuppgifter:

Jakob Sörensen
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0705-62 15 85

Jakob Sörensen
Jennie Barthel Svedén
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Jennie Barthel Svedén
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0705-10 01 85

Jennie Barthel Svedén
Joakim Sundell
Provtagare

Kontaktuppgifter:

Joakim Sundell
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0768-50 17 70

Joakim Sundell
Johan Storck
Naturmiljökonsult & dykare

Kontaktuppgifter:

Johan Storck
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten
013-461 03 09
0705 - 124039

Johan Storck
John Askling
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

John Askling
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0708-12 31 70

John Askling
Jonas Mattsson
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Jonas Mattsson
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0761-39 11 42

Jonas Mattsson
Jovana Kokic
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Jovana Kokic
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0761-33 49 26

Jovana Kokic
Karolina Nittérus
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Karolina Nittérus
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0706-28 21 20

Karolina Nittérus
Klas Schlichting
Trädgårdsmästare

Kontaktuppgifter:

Klas Schlichting
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum
013-20 62 86
0761-33 01 31

Klas Schlichting
Kristina Kvamme
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Kristina Kvamme
Calluna AB
Norra Långgatan 1
392 32 Kalmar
Affärsområde: Planering

0702-53 38 63

Kristina Kvamme
Lars Nilsson
Vaktmästare

Kontaktuppgifter:

Lars Nilsson
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum


Lars Nilsson
Linda Eckardt
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Linda Eckardt
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0761-33 52 70

Linda Eckardt
Lisa Östlund Fält
Naturmiljökonsult & illustratör

Kontaktuppgifter:

Lisa Östlund Fält
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Planering

0705-65 43 56

Lisa Östlund Fält
Lisa Sigg
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Lisa Sigg
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-47 78 98

Lisa Sigg
Magnus Tillström
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Magnus Tillström
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0705-12 40 37

Magnus Tillström
Magnus Tuvendal
Miljökonsult & ekosystemtjänstspecialist

Kontaktuppgifter:

Magnus Tuvendal
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-67 30 80

Magnus Tuvendal
Malin Anderson Olbers
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Malin Anderson Olbers
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning

0727-19 90 11

Malin Anderson Olbers
Manfred Lindvall
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Manfred Lindvall
Calluna AB
Aurorum 2
977 75 Luleå
Affärsområde: Affärsstöd

0706-59 59 66

Manfred Lindvall
Maria Thorell
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Maria Thorell
Calluna AB
Karlagatan 5
531 32 Lidköping
Affärsområde: Planering

0702-60 91 24

Maria Thorell
Marianne Skoglund
Redovisningsansvarig

Kontaktuppgifter:

Marianne Skoglund
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd
013-46 10 304

Marianne Skoglund
Marie Björklund
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Marie Björklund
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0724-53 84 84

Marie Björklund
Marie Kristoffersson
Senior miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Marie Kristoffersson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0722-24 93 55

Marie Kristoffersson
Markus Möller
Chef AO Miljöövervakning, miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Markus Möller
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0722-15 18 75

Markus Möller
Marlijn Sterenborg
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Marlijn Sterenborg
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-47 66 36

Marlijn Sterenborg
Mattias Stahre
Naturmiljökonsult & reptilspecialist

Kontaktuppgifter:

Mattias Stahre
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten
013-461 03 05
070-724 45 07

Mattias Stahre
Mova Hebert
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Mova Hebert
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0725-12 52 91

Mova Hebert
Ogün Çağlayan Türkay
Miljökonsult & fotograf

Kontaktuppgifter:

Ogün Çağlayan Türkay
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Miljöövervakning

072-567 47 43

Ogün Çağlayan Türkay
Olof Rosenqvist
Naturmiljökonsult & fågelspecialist

Kontaktuppgifter:

Olof Rosenqvist
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0727-19 47 79

Olof Rosenqvist
Oskar Kindvall
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Oskar Kindvall
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0730-62 28 73

Oskar Kindvall
Petter Andersson
Naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Petter Andersson
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering
0725-67 38 80

Petter Andersson
Rebecka Le Moine
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Rebecka Le Moine arbetar idag främst med verksamhetsutveckling på Linköpings Naturcentrum som Calluna driver som entreprenad. Hon har många års erfarenhet av naturvärdesinventeringar inför detaljplaner och exploateringar, och har tidigare även arbetat med bland annat landskapsanalyser, vattenprovtagning och GIS. Rebecka är ackrediterad inventerare enligt SIS-standarden för naturvärdesinventering.

Kompetensområden:

  • Naturvårdsbiologi
  • Biologisk mångfald
  • Föreläsning och utbildning

Tre referensprojekt:

  • Linköpings Naturcentrum - verksamhetsutvecklare (Linköpings kommun).

Yrkeserfarenhet i urval:

  • Calluna AB sedan 2013.
  • Slåttergubbens ekologiska fågelmat AB - arbetade med slåtter av ängar i naturvårdssyfte och trädvård i ängsmarker, på uppdrag av längsstyrelsen Östergötland.
  • Skogsstyrelsen - arbetade bland annat med tillsyn av naturvårdsavtal och nyckelbiotoper i Östergötland. 

Utbildning:

  • Masterexamen i biologi (2017) från Linköpings universitetet (programmet Ecology and the environment). 
  • Kandidatexamen i biologi (2012) från Linköpings universitet (inriktning ekologi, miljö- och naturvård). 
  • Fristående kurser inom bland annat Insektsgnag som signalarter, Naturvårdssvampar, Svampar och tickor som signalarter. 

Övrigt:

Rebecka är ideellt engagerad i olika föreningar och hon är delaktig i initierandet av att nationellt uppmärksamma FN:s dag för den biologiska mångfalden

Kontaktuppgifter:

Rebecka Le Moine
Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
Affärsområde: Naturcentrum

0768-36 49 08

Rebecka Le Moine
Robert Karlström
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Robert Karlström
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-14 11 08

Robert Karlström
Sofia Kling
Miljökonsult

Kontaktuppgifter:

Sofia Kling
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Miljöövervakning

072-511 21 11

Sofia Kling
Staffan Nilsson
Naturmiljökonsult & botanisk specialist

Kontaktuppgifter:

Staffan Nilsson
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0703-04 23 49

Staffan Nilsson
Tenna Toftegaard
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Kontaktuppgifter:

Tenna Toftegaard
Calluna AB
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Affärsområde: Planering

0761-18 53 28

Tenna Toftegaard
Therese Olsson
Naturmiljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Therese Olsson
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning
-
0727-07 50 01

Therese Olsson
Thomas Andersson
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Thomas Andersson
Calluna AB
Karlagatan 5
531 32 Lidköping
Affärsområde: Miljöövervakning

0706-10 93 05

Thomas Andersson
Tomas Karlsson
IT-administratör (IT-hantverkarna AB)

Kontaktuppgifter:

Tomas Karlsson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Affärsstöd


Tomas Karlsson
Tove Adelsköld
Kommunikatör & naturmiljökonsult

Kontaktuppgifter:

Tove Adelsköld
Calluna AB
Stora Nygatan 17
411 08 Göteborg
Affärsområde: Exploatering Mark och Vatten

0701-64 18 07

Tove Adelsköld
Ulf Frykman
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Ulf Frykman
Calluna AB
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-14 55 71

Ulf Frykman
Victor Johansson
Naturmiljökonsult (tjänstledig)

Kontaktuppgifter:

Victor Johansson
Calluna AB
Linköpings slott
582 28 Linköping
Affärsområde: Planering

0727-01 06 07

Victor Johansson
Ville Ljungström Rautiainen
Miljökonsult & provtagare

Kontaktuppgifter:

Ville Ljungström Rautiainen
Calluna AB
Husargatan 3
211 28 Malmö
Affärsområde: Miljöövervakning

0702-21 65 44

Ville Ljungström Rautiainen