OM OSS > VÅR FILOSOFI

Med fokus på ditt projekt ... och på naturen.

Vi löser projekt. Det kan låta väldigt enkelt, men synsättet har gjort oss till Sveriges ledande naturmiljökonsult.

Med ert projekt i fokus hittar vi den mest kvalitativa och effektivaste vägen från uppstart till färdigställande. Projekten är också utgångspunkten när vi sätter ihop våra team och väljer våra samarbetspartners.

Allt för att du som kund ska få så ändamålsenliga lösningar som möjligt. Tydligt redovisade och lätta att använda.

Arbetssättet har vi utvecklat under resans gång, men en sak visste vi redan vid starten 1992.

Vår drivkraft ligger i att säkra funktionen av våra ekosystem. Idag och för framtiden.

MER OM CALLUNA

Organisation

 

Affärsområden och enheter

Calluna har följande sex affärsområden:

 • Energi och naturresurser
  Affärsområdeschef: Jakob Sörensen, Göteborg (0705-62 15 85)
 • Infrastruktur och näringsverksamhet
  Affärsområdeschef: Magnus Bäck, Linköping (-)
 • Miljöövervakning - mark och vatten
  Affärsområdeschef: Andreas Brutemark, Stockholm (0702-81 82 77)
 • Myndigheter och forskning
  Affärsområdeschef: Magnus Stenmark, Gävle (0103-03 36 11)
 • Naturvård - regional och kommunal
  Affärsområdeschef: Marie Björklund, Stockholm (0724-53 84 84)
 • Samhällsbyggnad och kommunal planering
  Affärsområdeschef: Mova Hebert, Stockholm (0725-12 52 91)

Inom stabsfunktionen Affärsstöd finns gemensamma resurser för ekonomistyrning och finansiering, kvalitet- och ledningssystem, HR & personalutveckling, ICT struktur, lokalförsörjning samt PR och kommunikation.

Förutom affärsområdena finns även Linköpings Naturcentrum som en enhet under VD. Linköpings Naturcentrum drivs på uppdrag av Linköpings kommun. 

 

Organisationsschema

 

Verksamhetsorter

Calluna har idag kontor på följande orter: 

 • Linköping (huvudkontor)
 • Gävle
 • Göteborg
 • Jönköping
 • Kalmar
 • Lidköping
 • Luleå
 • Malmö
 • Stockholm

Verksamheten bedrivs över hela landet. 

 

Ägare och verkställande direktör

Callunas ägare är tre av företagets aktiva medarbetare: John Askling, Håkan Ignell och Anna Sandström. 

Fredrik Ström är Callunas VD. 

 

Styrelse

Styrelsen består av följande personer:

 • Bengt Sandlund (ordförande)
 • John Askling
 • Anna Sandström
 • Håkan Ignell
 • Håkan Sandsten (arbetstagarrepresentant)

 

Organisationsnummer

Callunas organisationsnummer: 55 65 75 - 06 75

Callunas momsregistreringsnummer (VAT.nr): SE556575067501