VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

Miljöövervakning och provtagning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

Markus Möller
Chef AO Miljöövervakning, miljökonsult & provtagare
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0722-15 18 75