VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > FORDONSTVÄTTAR PROVTAGNING

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Provtagning och utsläppskontroll för fordonstvättar

 

Vi provtar alla typer av fordonstvättar

Fordonet är visserligen skinande rent efter tvätten, men metaller, oljeprodukter och andra miljöfarliga ämnen som tvättats bort åker ut tillsammans med avloppsvattnet… Idag säger reglerna att det är ägaren av fordonstvätten som har ansvar att kontrollera utsläppen. Och det är där vi kommer in i bilden! Calluna har gedigen erfarenhet av provtagning i olika typer av fordonstvättar och hjälper gärna till att göra processen enkel.

Vi utför provtagningar i alla typer av fordonstvättar, det vill säga tvättar för exempelvis bilar, båtar, tåg, lastbilar och bussar. Liksom inom andra områden har vi lång och omfattande erfarenhet och har goda rutiner för att säkerställa kvaliteten på provtagningen.

 

Helhetslösning: provtagning  analys  rapport

Genom ett väl etablerat samarbete mellan Calluna AB och Eurofins Environment Testing Sweden AB kan vi säkra hela processen från provtagning till analys och rapport. Calluna står för provtagning och rapport-PM, Eurofins står för laboratorium och analys. Som kund får du:

  • En oberoende aktör som provtar din fordonstvätt med effektiva och provplanerade provtagningar, gjorda med rätt utrustning, enligt rätt rutiner och med hög kvalitet.
  • Direktkontakt med utföraren av provtagningen, säkerställda provtransporter och någon som sköter alla kontakter gentemot lab.

 

Ackrediterad provtagning

Inom Callunas affärsområde Miljöövervakning utför vi många typer av provtagningar och vi är ackrediterade för ett flertal metoder, däribland avlopp och lakvatten. Bland annat provtar vi spillvatten och avloppsvatten, och använder exempelvis tidsstyrd provtagning, stickprov och veckoprovtagning vid provtagning av utgående vatten från oljeavskiljare.

 

Kontakt och mer information

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du vill veta mer om våra erbjudanden eller hur vi kan hjälpa dig!

Kontakta någon av våra gruppledare nedan för att få veta mer om våra tjänster eller göra en beställning. 

Region Syd-Väst: 
Malin Olbers
0727-19 90 11
malin.olbers(at)calluna.se
Regionens fältpersonal utgår från kontor i bl.a. Malmö, Göteborg, Kalmar, Lidköping och Kristianstad.

Region Mitt: 
Jovana Kokic
0761-33 49 26
jovana.kokic(at)calluna.se
Regionens fältpersonal utgår från kontor i bl.a. Stockholm och Linköping.

Region Norr: 
Ulf Frykman
0702-14 55 71
ulf.frykman(at)calluna.se
Regionens fältpersonal utgår från kontor i bl.a. Gävle och Borlänge.