Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

DRICKSVATTEN, GRUNDVATTEN, LAKVATTEN
Andreas Brutemark
Affärsområdeschef Miljöövervakning - mark och vatten, laboratorieansvarig
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
mobil 0702-81 82 77

Provtagning - dricksvatten, grundvatten, lakvatten

Calluna har lång och omfattande erfarenhet av många olika typer av vattenprovtagning, bland annat av dricksvatten, grundvatten och lakvatten. 

 

Dricksvattenprovtagning 

Vi utför dricksvattenprovtagning, det vill säga provtagning av mikrobiologi och kemisk vattenanalys.

 

Grundvattenprovtagning

Vi utför grundvattenprovtagning på till exempel deponier. Vi kan även utföra övrig provtagning som ingår i kontrollprogam. 

 

Lakvattenprovtagning

Calluna har stor erfarenhet av lakvattenprovtagning.