Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Vatten-, plankton- och sedimentprovtagning

Calluna har lång och omfattande erfarenhet av många olika typer av vattenprovtagning i bland annat naturvatten, dricksvatten, avloppsvatten, grundvatten och lakvatten.

 

Vatten- och planktonprovtagning

Vi tar vattenprover för analys av kemiska, fysikaliska och mikrobiologiska parametrar, samt för analys av växt- och djurplankton (inklusive analys av toxiska blågrönbakterier). 

Vattenprover tar vi i både naturvatten, avloppsvatten, lakvatten, dricks- och badvatten. Dricksvattenprovtagning innebär provtagning av mikrobiologi och kemisk vattenanalys. Vi utför grundvattenprovtagning på till exempel deponier. Vi kan även utföra övrig provtagning som ingår i kontrollprogam. Calluna har även stor erfarenhet av t.ex. lakvattenprovtagning. 

 

Planktonprovtagning

Vi utför planktonprovtagning (zoo- och fytoplankton) i både marina och limniska miljöer.

 

Sedimentprovtagning

Sediment är viktiga arkiv som talar om både föroreningshistorik och nuvarande föroreningssituation, men också hur goda syreförhållandena är i bottenvattnet. Vi utför sedimentprovtagning i alla typer av vatten.