Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Provfiske och musselinventering

Calluna utför elprovfiske i vattendrag och nätprovfiske i sjöar och marina miljöer, samt kräftprovfiske. Vi gör även fiskevårdsplaner. 

 

Elprovfiske

Vid elfiske beräknar man tätheten av alla förekommande arter och bedömer förutsättningarna för lyckad reproduktion i vattendraget. Elfiske används ofta när man är intresserad av om det finns öring eller laxfisk i vattendraget. 

 

Nätprovfiske

Vid nätprovfiske är huvudsyftet att kvantifiera fiskarters förekomst och fiskbeståndens storlek i sjöar eller kustvatten. Syftet med ett provfiske kan också vara att analysera förekomsten av miljögifter i fiskarnas muskel- eller fettvävnad. 

 

Kräftprovfiske

När man vill undersöka förekomsten av signal- och flodkräftor. 

 

Musselinventering

Vi undersöker förekomsten av stormusslor, antingen med vattenkikare eller genom dykning. Precis som för fisk kan man analysera halten av miljögifter i musslor och få en bild av hur föroreningar omsätts i vattnet. 

 

Miljögifter i blåmussla och fisk

Vi utför insamling och provbearbetning innan analys.