Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

CESIUMMÄTNING (RADIOAKTIVITET)
Ulf Frykman
Miljökonsult, provtagare
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
mobil 0702-14 55 71

Cesiummätning (radioaktivitet)

Calluna har ett analysinstrument vid kontoret i Gävle som används till att mäta cesium i livsmedel och aska. Framförallt under jaktsäsongen analyseras kött från älg och vildsvin, men mätningar görs även på exempelvis fisk, bär, svamp och aska. Ulf Frykman arbetar sedan 2014 vid Calluna och har utfört den här typen av cesiummätningar sedan 1986.

Just vildsvinskött har blivit extra vanligt att analysera på senare tid, eftersom man har börjat uppmäta riktigt höga halter av cesium i sådant kött när arten etablerar sig allt längre norrut i landet.

Foto: Håkan Ignell (Calluna AB)

Beställa analys av viltkött

Beställ mätning av radioaktiviteten i egenskjutet kött via www.cesiumprov.se

I ett kit för cesiumprov ingår: 

  • 1 st cesiumanalys
  • 1 st vadderat kuvert
  • 1 st remiss/följesedel
  • etiketter för märkning

Hur tas provet?

Provbiten som ska analyseras ska vara rent kött (muskelkött) fritt från senor och fett (kan tas från framlägg). Cirka 1,5 dl räcker (minst 100 g) och köttet ska skäras ned i cm-stora bitar. Följ anvisningarna på följesedeln.

 

Frågor

Har du ytterligare frågor är du välkommen att i första hand kontakta: 

  • Ulf Frykman, 0702-14 55 71, ulf.frykman(at)calluna.se

Alternativt Callunas affärsområdeschef för Miljöövervakning: 

  • Markus Möller, 0722-15 18 75, markus.moller(at)calluna.se