Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

RADIOAKTIVITETSANALYSER (CESIUM)
Ulf Frykman
Miljökonsult, provtagare
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
mobil 0702-14 55 71

Radioaktivitetsanalys (cesium)

Calluna har ett analysinstrument vid kontoret i Gävle som används till att mäta cesium i livsmedel och aska. Framförallt under jaktsäsongen analyseras kött från älg och vildsvin, men mätningar görs även på exempelvis fisk, bär, svamp och aska. Ulf Frykman arbetar sedan 2014 vid Calluna och har utfört den här typen av cesiummätningar sedan 1986.

Just vildsvinskött har blivit extra vanligt att analysera på senare tid, eftersom man har börjat uppmäta riktigt höga halter av cesium i sådant kött när arten etablerar sig allt längre norrut i landet.

Kostnaden för analysen är 375 kr per cesiumprov (inkl. moms).

 

Beställa analys av viltkött

För att beställa mätning av radioaktiviteten i egenskjutet kött:

  • Förbered provet - det behövs minst 100 g rent muskelkött (kan tas från framlägg), nedskuret i cm-stora bitar. Packa köttet i en liten fryspåse, så att det håller tätt och går att göra platt i kuvertet.
  • Ladda ner Callunas följesedel, fyll i på datorn och skriv ut.
  • Skicka provet med bifogad följesedel till Callunas Gävlekontor enligt anvisningar på följesedeln. Posta gärna måndag-onsdag. Du behöver inte höra av dig i förväg (om det inte är stora volymer med prover). 

Calluna återkommer med svar på sms eller telefon, oftast inom en dag.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta Ulf Frykman i första hand (se kontaktuppgifter till vänster), alternativt Callunas Affärsområdeschef Markus Möller på telefon: 0722-15 18 75 eller mail: markus.moller(at)calluna.se. 

 

Foto: Håkan Ignell (Calluna AB).