Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

KONTAKTPERSON FÖR MILJÖÖVERVAKNING

CESIUMMÄTNING (RADIOAKTIVITET)
Ulf Frykman
Miljökonsult, provtagare
Kryddstigen 14C
802 92 Gävle
mobil 0702-14 55 71

Cesiummätning (radioaktivitet)

Foto: Håkan Ignell (Calluna AB)

Önskar du kunna mäta radioaktiviteten i till exempel egenskjutet kött? Skicka ditt prov till Calluna enligt anvisningarna nedan så gör vi det åt dig.

I Gävle har vi ett analysinstrument för mätning av cesium i livsmedel och aska. Framförallt under jaktsäsongen analyseras kött från älg och vildsvin, men mätningar görs även på exempelvis fisk, bär, svamp och aska. Callunas Ulf Frykman har utfört den här typen av cesiummätningar sedan 1986.

Just vildsvinskött har blivit extra vanligt att analysera på senare tid, eftersom man har börjat uppmäta riktigt höga halter av cesium i sådant kött när arten etablerar sig allt längre norrut i landet. 

 

Beställ analys av viltkött

Ladda ner vår följesedel för cesiumprov till din dator. Där anges steg för steg hur du gör för att beställa mätning av radioaktivitet i egenskjutet kött. Fyll i dokumentet på datorn och skriv ut. 

Förbered och skicka in provet enligt anvisningarna på följesedeln. Provbiten som ska analyseras ska vara rent kött (muskelkött) fritt från senor och fett (kan tas från framlägg). Cirka 1,5 dl räcker (minst 100 g) och köttet ska skäras ned i cm-stora bitar. 

Ett cesiumprov kostar 325 kr (inkl. moms). 100 kr tillkommer för provberedning om provet inte är nedskuret i bitar. OBS! Betalning görs numera endast med Swish till Calluna AB (nr. 1234-99 09 25, märk betalningen ”Cesium”). Calluna återkommer med svar via sms eller telefon, oftast inom en dag. 

 

Frågor

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss: 

  • Ulf Frykman, 0702-14 55 71, ulf.frykman(at)calluna.se
  • Andreas Brutemark (Affärsområdeschef Miljöövervakning), 0702-81 82 77, andreas.brutemark(at)calluna.se