Miljöövervakning och provtagning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING OCH PROVTAGNING

Avloppsprovtagningar

Vi har pågående projekt med Stora Enzo som avser en utredning för att bedöma taxan för rening av avlopp. Vi jobbar också med Hammarö Kommun, Rejmes Bil, Pärsons Sverige AB, Atria, Göteborgs Spårvägar och Stena Recycling.