VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > PLANKTONPROVTAGNING

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Planktonprovtagning

2009-pågår. Motala ström

Planktonprovtagning i Motala ströms vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram.

Provtagning på 3 punkter i Östersjön under sommaren varje år.

Provtagning i 20 sjöar varje år. Kontaktperson: Erik Årnfält, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2009-2011. Tåkern

Planktonprovtagning i Tåken. Sex tillfällen årligen. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2010-2011. Bråviken

Plankton- bottenfauna och vattenprovtagning Svensksundsviken, Bråviken. Sommar och vinterprovtagning av växt- och zooplankton. Kontaktperson: Lars Gezelius, Länsstyrelsen Östergötland.
 

2006-2010. Lyckebyån

Planktonprovtagning i Lyckebyåns vattenvårdsförbunds recipientkontrollprogram Kontaktperson: Pia Gustavsson, Miljöingenjör Emmaboda Energi