VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > PROVTAGNINGAR AV BOTTENFAUNA

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Provtagningar av bottenfauna

 

2010. Svensksundsviken - havsmiljö

Bottenfaunaprovtagning Svensksundsviken Miljöövervakning i en grund havsvik och Natura 2000-område. Provtagning av bottenfauna. Medverkande Calluna: Kenneth Johansson och Mattias Stahre. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Östergötland, Lars Gezelius 013-196000 vx.


2009-2011. Kustprovtagning Motala Ströms recipientkontroll- havsmiljö

Miljöövervakning längs Östergötlands kust. Provtagning av sediment och bottenfauna m.m. Sediment och
bottenfauna tas någon gång per år, men provtagning av vatten och plankton gör vi betydligt oftare. Medverkande: Kenneth Johansson, Johan Storck, Mattias Stahre. Uppdragsgivare: Motala Ströms vattenvårdsförbund, Erik Årnfelt 013-196000 vx.


2008. Nynäshamn - havsmiljö

Nynäshamn – ny hamn Provtagning bottenfauna, fiske vid Nynäshamn inför ny hamnanläggning. Medverkande: Johan Storck, Jan Karlsson, Elisabeth Lundkvist. Uppdragsgivare: Sweco.


2008. Nynäs Refining- havsmiljö

Provtagning bottenfauna och vegetationskartering vid Nynäs Refining inför utbyggnad av verksamheten vid raffinaderiet. Medverkande: Håkan Sandsten, Torunn Skau, Elisabeth Lundkvist. Uppdragsgivare: Sweco.


2007. Telegrafholmen och Lökholmen - havsmiljö

Inventering av bottenfauna och sediment vid Telegrafholmen och Lökholmen. Inför planerad marina nära Sandhamn i Stockholms skärgård genomförde Calluna sediment och bottenfaunaprovtagning. Medverkande: Johan Storck, Kenneth Johansson, Elisabeth Lundkvist. Uppdragsgivare KSSS och Envipro Miljöteknik.


2006. Bråviken - havsmiljö

Planerad gasledning Bråviken Bottenfaunaundersökning, fiske, sediment mm inför planerad gasledning. Medverkande: Johan Storck, Jan Karlsson, Anders Göthberg, Elisabeth Lundkvist Uppdragsgivare: EON, Leif Göthlin.

 

2010. Motala ström

Bottenfauna i Motala Ströms avrinningsområde. Recipientkontroll i sjöars profundal, rinnande vatten och i kustvatten. Beställare: Motala Ströms Vattenvårdsförbund Kontaktperson: Erik Årnfeldt tel 013-196000 vx Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Robert Björklind, Kenneth Johansson


2009-2011. Skåne

Bottenfauna i Skåne. Miljöövervakning, kalkningsuppföljning under åren 2010-2012 bottenfaunaundersökning i sjöars litoral och i vattendrag. Ca 20 lokaler per år. Beställare: Länsstyrelsen i Skåne län Kontaktperson: Lars Collvin 040-25 20 00 vx Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Robert Björklind, Håkan Sandsten


2007-2010. Lyckebyån

Bottenfauna i Lyckebyåns vattensystem. Recipientkontroll. Bottenfauna i rinnande vatten. Beställare: Lyckebyåns vattenförbund Kontaktperson: Pia Gustavsson 0471-24 90 00 vx. Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Karin Almlöf, Robert Björklind


2008-2009. Alsterån

Bottenfauna i Alsteråns vattensystem Recipientkontroll. Bottenfauna i rinnande vatten och sjöprofundal. Beställare: Alsteråns vattenvårdsförbund Kontaktperson: Anneli Nielsen 0499-171 49 Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Karin Almlöf, Robert Björklind


2009. Örebro

Bottenfauna i Örebro län. Artbestämning, analys och naturvärdesbedömning av faunan i drygt 45 vattendrag i Örebro län. Beställare: Länsstyrelsen i Örebro län Kontaktperson: Peder Eriksson 019-19 30 00 vx. Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Karin Almlöf, Robert Björklind


2009. Vättern/Vadstena

Bottenfauna i Vättern vid Vadstena. Bottenfaunaundersökningar i samband med MKB för ett planprogram. Beställare: Vadstena kommun Kontaktperson: Magnus Ahrén 0143-150 00 vx. Medverkande: Johan Storck, Elisabeth Lundkvist


2008. Blekinge

Bottenfauna i Blekinge. Naturvärdesbedömning av faunan i vattendrag och sjöar. Beställare: Länsstyrelsen i Blekinge län. Kontaktperson: Therese Asp 0455-871 30. Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Karin Almlöf, Robert Björklind, Anna Arnqvist


2008. Södermanland

Bottenfauna i Södermanland. Miljöövervakning, bottenfauna i sjöars litoral (sparkmetod). Beställare: Länsstyrelsen i Södermanland Kontaktperson: Ingemar Brunell 0155-264000 vx. Medverkande: Johan Storck, Karin Almlöf, Elisabeth Lundkvist, Jonas Johansson


2008. Värdesjöar i Södermanland

Bottenfauna i värdesjöar i Södermanland. Naturvärdesbedömning av litoral- och profundalfauna i två värdesjöar. Beställare: Länsstyrelsen i Södermanland Kontaktperson: Trine Haugset 0155-26 40 00 vx. Medverkande: Håkan Sandsten, Karin Almlöf, Elisabeth Lundkvist


2008. Motalaviken mm

Bottenfauna i samband med ny riksväg 50. Bottenfauna i Motalaviken och i vattendrag som passeras av ny vägdragning Beställare: Ramböll och WSP Kontaktpersoner: Lisa Gunnemyr Ramböll, 040- 105462, Anders Dahlin WSP 018-780 56 40. Medverkande: Elisabeth Lundkvist, Johan Storck, Kenneth Johansson, Karin Almlöf