VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > SEDIMENTPROVTAGNING

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Sedimentprovtagning

 

2010. Björnö marina - havsmiljö

Inför utökning av marina gjordes sedimentprovtagning i grunda havsvikar utanför Björnö marina i Bråviken. Medverkande Calluna: Kenneth Johansson och Mattias Stahre. Uppdragsgivare: Björnö Marin, Rutger Stenbäck tel 0702-053406.


2010. Lagnöströmmen - havsmiljö

Söderköpings kommun planerar en omlastningskaj vid Lagnöströmmen och Calluna har undersökt naturvärden och sediment i havsområdet som berörs. Medverkande: Johan Storck, Håkan Andersson, Elisabeth Lundkvist Uppdragsgivare: Söderköpings kommun, Björn Aldin 0120-18100 vx.

 

2009-2011. Kustprovtagning Motala Ströms recipientkontroll - havsmiljö

Miljöövervakning längs Östergötlands kust. Provtagning av sediment och bottenfauna m.m. Sediment och
bottenfauna tas någon gång per år, men provtagning av vatten och plankton gör vi betydligt oftare. Medverkande: Kenneth Johansson, Johan Storck, Mattias Stahre. Uppdragsgivare: Motala Ströms vattenvårdsförbund, Erik Årnfelt 013-196000 vx.

 

2007. Telegrafholmen och Lökholmen - havsmiljö

Inventering av bottenfauna och sediment vid Telegrafholmen och Lökholmen. Inför planerad marina nära Sandhamn i Stockholms skärgård genomförde Calluna sediment och bottenfaunaprovtagning. Medverkande: Johan Storck, Kenneth Johansson, Elisabeth Lundkvist. Uppdragsgivare KSSS och Envipro Miljöteknik.


2006. Bråviken - havsmiljö

Planerad gasledning Bråviken Bottenfaunaundersökning, fiske, sediment mm inför planerad gasledning. Medverkande: Johan Storck, Jan Karlsson, Anders Göthberg, Elisabeth Lundkvist Uppdragsgivare: EON, Leif Göthlin.

 

2010. Vatten och sedimentundersökning i Lagnöströmmen


Kontaktperson: Björn Aldin, Söderköpings kommun.


2009. Sedimentprovtagning i Borkhultsån


Provtagning i samband med anläggande av vattenkraftverk.Kontaktperson: Nils Holmberg, Farmarenergi, Åtvidaberg.


2009. Sedimentundersökning utmed Östgötakusten

35 punkter provtagna i samband med bottenfaunaundersökning i Motala ströms vattenvårdsförbund recipientkontrollprogram. Kontaktperson: Erik Årnfält, Länsstyrelsen Östergötland.


2008. Sedimentundersökning i Mon och Stegeborg


Organiska tennföreningar (TBT) i småbåtshamnarna i Stegeborg, Båtsholm och Mon. Kontaktperson: Malin Öst, Söderköpings naturskyddsförening.


2007. PAH och tungmetaller i sediment i Lyckebyån, Getasjön.


Ingick i Lyckebyåns recipientkontrollprogram. Kontaktperson: Pia Gustavsson, Miljöingenjör Emmaboda Energi, Box 53, 361 21 EMMABODA Tel direkt 0471 - 24 97 74.

 

2007. Sedimentprovtagning i Mälaren.

Sedimentprovtagning och andra biologiska undersökningar inför läggning av Strängnäs vattenledning (från Stockholm till Strängnäs). Kontaktperson: Carolina Sahlén, Sweco. Tel. 08-695 60 27.