VÅRA ERBJUDANDEN INOM > MILJÖÖVERVAKNING > SLAM- OCH AVLOPPSPROVTAGNING

Miljöövervakning

Calluna erbjuder ackrediterad provtagning med erfarna provtagare som nyttjar modern utrustning, framtagande av kontrollprogram, samt utvärderingar och rapporter som sammanställs av kunnig personal. 

De metoder Calluna är ackrediterade för finns på Swedacs hemsida (sök efter Calluna alternativt ack. nr 1959). I våra undersökningar används standardiserad metodik från Naturvårdsverket, SIS, eller andra myndigheter som Fiskeriverket och Livsmedelsverket.

TJÄNSTER INOM MILJÖÖVERVAKNING

REFERENSPROJEKT INOM MILJÖÖVERVAKNING

Slam- och avloppsprovtagning

Calluna utför provtagning av slam från bl.a. avloppsverk och dagvatten, samt avloppsprovtagning.

Liksom inom andra områden har vi lång och omfattande erfarenhet. Det innebär att vi är medvetna om och kan undvika risker när det gäller säkerhet och den faktiska provtagningen.

Vi har goda rutiner för att säkerställa kvaliteten på provtagningen och kunna undvika vanliga misstag som kan resultera i att värdena inte blir representativa, proverna kontaminerade, eller att enbart delar av ett slamparti blir godkänt, vilket kan förhindra slampridningen i onödan, eller brister i dokumentationen.

För att säkerställa goda resultat på ett effektivt sätt bidrar Calluna med

  • Rätt utrustning
  • Rätt rutiner - vi utför provtagningarna enligt aktuella Revaq-rutiner
  • Erfarenhet
  • Hög kvalitet
  • Effektiv provtagning
  • Normal så klarar vi oss utan lastmaskin, d.v.s. kostnadseffektiva
  • Kontakten gentemot lab. om så önskas
  • Sammanställningar och dokumentation