Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Böcker och utbildningsmaterial inom naturvetenskap och teknik för skola och förskola

 

Naturvetenskap och teknik på förskolan - med utemiljön som inspiration

Naturvetenskap och teknik är spännande, roligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen. Utomhusmiljön används ofta för fri lek, men utevistelsen kan bidra med så mycket mer. Solens glitter i frosten på senhösten kan väcka många frågor både kring vattnets former och kring ljus och optiska fenomen. Såpbubblans dans över gården kan också inbjuda till funderingar över ljus, färger och vart vinden blåser. 

Barn är upptäckare och utforskar sin omgivning på ett naturvetenskapligt sätt med hela kroppen. En strategi för barns lärande är att medverka till att barn blir nyfikna och undersöker omvärlden. Vägen till detta är att få barn att känna lust och glädje i lärandet. Det gäller att ta vara på barns upptäckter. 

Målen kring naturvetenskap och teknik har förtydligats i och med revideringen av läroplanen för förskolan. Vi vill med den här boken visa att naturvetenskap och teknik med utomhusmiljön som inspiration är lustfyllt och utvecklande. 

Boken finns att beställa via förlaget på Outdoor Teaching. Den är skriven av Calluna Utbildning. 

 

Att lära teknik ute

Den här boken placerar lärandet i teknik i sin rätta miljö - utomhus. I boken presenteras en samling övningar utifrån ett antal ämnesområden, såsom miljö - hållbar utveckling, mat, vatten, elden, enkla maskiner och krafter samt teknikhistoria. 

Lärandet i teknik ska kännas i hela kroppen. Det ska vara enkelt och roligt både för lärare och elever att ha teknik. 

Lgr 11 går som en grön tråd genom hela boken och dess aktiviteter. 

Dessutom finns ett avsnitt om säkerhet och lite kort om allemansrätten - allt för att känna trygghet där ute...

Gå ut och prova och känn tekniken i hela kroppen med övningar för lärande, kunskap, hälsa och kreativitet.

Boken finns att beställa via förlaget på Outdoor Teaching. Den är skriven av Callunas medarbetare Carina Brage.