Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Temablad om skapande av naturmiljöer

På uppdrag av Trafikverket har Calluna tagit fram temablad om skapande av värdefulla naturmiljöer i väg- och järnvägsmiljöer. Temabladen beskriver hela processen när man ska skapa olika naturmiljöer inom investeringsprojekt, allt från vad man behöver kartlägga tidigt i planeringen till gällande tekniska krav. De är tänkta att utgöra en brygga mellan teori och praktik, det vill säga vara ett stöd så att det blir rätt vid anläggningen.

 

Temablad om viltanpassning av broar

Temabladet Viltanpassning av befintliga broar handlar om kostnadseffektiva åtgärder som minskar barriäreffekterna av den befintliga infrastrukturen, det vill säga anpassningar av broar som primärt är avsedda för småvägar eller gång- och cykeltrafik. Här kan du ladda ner temabladet.

 

Temablad om anpassningar av glasskärmar för fåglar

Temabladet Miljöanpassning av genomsiktliga skärmar för fåglar handlar om olika åtgärder för att skydda fåglar från glasrutor i bullerplank. Här kan du ladda ner temabladet.

 

Temablad om åtgärder i vattendrag

Temabladet Biotopvård i vattendrag handlar om olika typer av restaureringsåtgärder för att återställa de biologiska funktionerna i ett vattendrag. Här kan du ladda ner temabladet Viltanpassning av befintliga broar. Här kan du ladda ner temabladet.