Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

TRIEKOL-publikationer

 

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL har Calluna publicerat flera skrifter.

 

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer

Calluna har varit med och utvecklat en metod för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet.

Arbetet har resulterat i två skrifter som publicerats i pdf-format på TRIEKOL's hemsida men de går även att beställa i tryckt form. 

 

Påkörda djur

Callunas kunskapssammanställning om hur trafikdödlighet påverkar många arter och kan ses som ett växande naturvårdsproblem.