Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

TRIEKOL-publikationer

 

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL har Calluna publicerat flera skrifter.

 

Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer

Calluna har varit med och utvecklat en metod för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet.

Arbetet har resulterat i två skrifter som publicerats i pdf-format på TRIEKOL's hemsida men de går även att beställa i tryckt form. 

 

Påkörda djur

Callunas kunskapssammanställning om hur trafikdödlighet påverkar många arter och kan ses som ett växande naturvårdsproblem.