Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Metodutveckling: Grön Infrastruktur

 

Analyser i GIS visar landskapets ekologiska samband

Landskapsekologiska analyser ger bra underlag för att kunna peka ut ekologiska samband i landskapet. I många exploaterings- och planeringsprojekt behöver man lyfta blicken från enskilda naturområden och se hela landskapets betydelse för den biologiska mångfalden.

Calluna har utvecklat en metod för att analysera den gröna infrastrukturen i landskapet, till största delen baserat på GIS-analyser som anpassats till olika naturtyper och arter.

Syftet med att analysera hela landskapet, istället för att fokusera på enskilda områden, är att få en bättre helhetsbild av ett projektes konsekvenser för naturmiljön. En analys av den biologiska mångfaldens infrastruktur är ett vasst verktyg för att analysera skillnader mellan alternativa lokaliseringar.

 

Läs mer

Här kan du läsa mer om själva metoden för Grön Infrastruktur.