Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Trafikbuller i naturmiljöer

 

En metod för att identifiera konfliktpunkter

Vägtrafikbuller påverkar både människor och vilda djur negativt och leder bland annat till stress och ohälsa. Hittills har man hanterat problemet främst i bebyggd miljö, men även i naturmiljöer utgör bullret en allvarlig störningsfaktor som för människor leder till minskade upplevelsevärden och försämrad rekreation, och för många djur kan ha drastiska effekter såsom ökad dödlighet och försämrad reproduktion.

Inom forskningsprogrammet TRIEKOL har Calluna varit med och utvecklat en metod för att identifiera, kartera och rangordna konfliktpunkter för vägtrafikbuller i värdefulla naturmiljöer längs det existerande vägnätet. Metoden ska även kunna användas i tidiga planeringsskeden för nya väg- eller järnvägsprojekt och kan också fungera för uppföljning av effektiviteten av genomförda åtgärder. 

 

Läs mer

Här kan du ladda ner TRIEKOL-rapporten Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer – en metod för att identifiera konfliktpunkter.

Här kan du ladda ner TRIEKOL-rapporten Trafikbuller i värdefulla naturmiljöer II – slutrapport.