Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

 

Flygplatser - utvalda referenser

Calluna har arbetat med flera av Sveriges flygplatser, både större och mindre. Vi har både deltagit i domstolsförhandlingar inför nytt tillstånd, genomfört naturmiljöundersökningar på flygplatsernas marker och upprättat skötselplaner, kontrollprogram, miljökonsekvensbedömningar mm.

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Göteborg Landvetter Airport - inventering av omgivande naturmarker, upprättande av skötselplan, rådgivning inom naturmiljöfrågor mm.

Malmö Airport - bedömning av naturmiljökonsekvenser inför nytt tillstånd. 

Jönköping Airport - kontrollprogram efter nytt tillstånd.

Linköpings flygplats - kompensationsåtgärder inför tillståndsansökan.