Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Flygplatser - utvalda referenser

Calluna har arbetat med flera av Sveriges flygplatser, både större och mindre. Vi har både deltagit i domstolsförhandlingar inför nytt tillstånd, genomfört naturmiljöundersökningar på flygplatsernas marker och upprättat skötselplaner, kontrollprogram, miljökonsekvensbedömningar mm.

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Göteborg Landvetter Airport - inventering av omgivande naturmarker, upprättande av skötselplan, rådgivning inom naturmiljöfrågor mm.

Malmö Airport - bedömning av naturmiljökonsekvenser inför nytt tillstånd. 

Jönköping Airport - kontrollprogram efter nytt tillstånd.

Linköpings flygplats - kompensationsåtgärder inför tillståndsansökan.