Referensprojekt

Calluna har medverkat inom många olika typer av projekt och uppdrag.

Här redovisar vi ett axplock, men hör gärna av dig till oss om du undrar över något särskilt område eller önskar mer detaljerade uppgifter.

 

Hamnar - utvalda referenser

Calluna har erfarenhet av att arbeta med allt från småbåtshamnar till Sveriges största hamnar. Vi har deltagit i en stor mängd tillståndsärenden och detaljplaner för marinor där vi ofta har ansvarat för samtliga naturmiljöutredningar och bedömningar av konsekvenser för naturmiljö.

Här följer några exempel på projekt som vi har genomfört.

 

Större hamnar

Göteborgs hamn - utredningar om arter som omfattas av artskyddsförordningen, med nulägesanalys och kompensationsplanering. Bakgrunden till uppdraget var att Göteborgs hamn önskar expandera logistikytorna i närområdet till hamnen och att det i dessa naturmiljöer finns hotade och känsliga arter. Utmaningen var att kunna exploatera området utan att detta får negativa konsekvenser för arterna. Uppdragsgivare: Göteborgs hamn.

Norviks hamn - naturmiljöundersökningar för den nya storhamnen till Stockholm. Calluna genomförde alla naturmiljöundersökningar, vilket omfattade allt från provfisken och provtagning av bottenfauna, till vegetationsundersökningar och olika typer av utredningar för dumpningsytor för muddermassor etc.

Norrköpings hamn - uppföljning av arbetena med ny farled till Norrköpings hamn. Uppdragsgivare: Sjöfartsverket. 

 

Småbåtshamnar

Sandhamn - utbyggnad av KSSS marina i Stockholms skärgård. 

Gertrudsvik - hamn i Västervik. 

Skärklova - hamn utanför Nyköping.

Mauritzberg och Björnö - hamnar öster om Norrköping.